Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Vilniaus g. 50A, Švenčionys (8680/0001:246).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Hidroterra“, Projekto vadovas Sigitas Valiukonis, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Sigitas Valiukonis, sigitas@hidroterra.lt, Mob. 8 620 34885.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Viados NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., 14302 Vilniaus r., tel. +370 698 40726, el. paštas info@viadosnt.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas
UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 val.
Mob. 8 620 34885

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-10-11
Pasiūlymų teikimo būdai:
Raštu – UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius;
El. paštu – info@hidroterra.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda
Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2023 m. spalio 11 d. nuo 15:00 val.
Nuoroda: https://bit.ly/3Rte5r7

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window