Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos kartu su Europos Tarybos Gero valdymo ekspertizės centru organizuojamame vertinime Europos Tarybos ženklui už nepriekaištingą valdymą gauti (ELoGE).

Švenčionių rajono savivaldybės gyventojai kviečiami dalyvauti apklausoje, siekiant sužinoti gyventojų nuomonę apie Švenčionių rajono  savivaldybės atitikimą Europos Tarybos strateginiuose dokumentuose nustatytiems Gerojo valdymo principams:

1. Dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų organizavimo.

2. Reagavimo.

3. Veiksmingumo ir efektyvumo.

4. Atvirumo ir skaidrumo.

5. Teisėtumo.

6. Etiško elgesio.

7. Kompetencijos ir gebėjimų.

8. Inovacijų ir atvirumo pokyčiams.

9. Patvarumo ir ilgalaikės orientacijos.

10. Stabilaus finansų valdymo.

11. Žmogaus teisių, kultūrinės įvairovės ir socialinės sanglaudos.

12. Atskaitomybės.

Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas, o visa apklaustųjų pateikta informacija bus anonimiška, nebus įmanoma nustatyti individualių atsakymų, jos pildymas neužtruks ir 5 minučių.

Jūsų įsitraukimas labai svarbus, siekiant atliepti visų gyventojų lūkesčius ir gerinti valdysenos principus.

Klausimyną rasite atidarę nuorodą https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1525015380/

Švenčionių rajono savivaldybės informacija

Comments are closed.

Close Search Window