Konsultavimasis su visuomene, Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės mero 2014 m. rugsėjo 10 d. potvarkiu Nr. V1-76 patvirtinti Švenčionių rajono nominacijų „Metų mokytojas“ suteikimo nuostatai.
Nominacijos teikiamos rajono švietimo įstaigų mokytojams už nuopelnus jų praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Kandidatų rekomendacijos pagal nustatytą formą pateikiamos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2023 m. rugsėjo 29 d. el. p. svietimo.skyrius@svencionys.lt.
Nominacijos teikiamos kiekvienais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga. Nominacijas suteikia Švenčionių rajono savivaldybės meras.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Slabada

Nuotraukos autorius V. Cicėnas

Comments are closed.

Close Search Window