Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius priima paraiškas 2023 metų priemonėms, finansuojamoms Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Priemonių rėmimo paskirtis – plėtoti visumą organizacinių, socialinių ir sveikatinimo priemonių, padedančių vykdyti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą, kaupti ir skleisti žinias apie sveikatą, skatinti bendruomenės sveikatingumą, dalyvavimą propaguojant sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą.

Programos įgyvendinimas padės skatinti gyventojų atsakomybę už savo sveikatą, formuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis mažinti gyventojų sergamumą, neįgalumą ir mirtingumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje. Pareiškėjų veikla turi būti susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu.

Prioritetinės projektų finansavimo sritys:

  1. Psichikos sveikatos stiprinimas (patyčių, smurto, savižudybių prevencija; vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės ir poveikio sveikatai prevencija; psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba; COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas).
  2. Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų, traumų prevencija.
  3. Sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

Projektų paraiškos teikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, socialinės paramos skyriui, Evelinai Žigaitei (Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys) iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. (įskaitytinai).

Rengiant projektų paraiškas (paraiškos forma, pažymos forma), prašome susipažinti su programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Projektų paraiškų rengimo klausimais darbo dienomis telefonu informaciją ir konsultacijas teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Evelina Žigaitė, tel. 8 (387) 66386, el. p. evelina.zigaite@svencionys.lt.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window