Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-59 patvirtintą Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Paraiškas galima teikti nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. spalio 1 d.
Paraiškas įsigytų ir įrengtų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – Įrenginiai) patirtų išlaidų daliniam kompensavimui gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Švenčionių rajono savivaldybėje ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus iki paraiškos teikimo dienos, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių tinklų neplanuojama (nenumatoma) įrengti per artimiausius 5 (penkerius) metus bei įrenginius įsirengė ne anksčiau kaip 2019 m. kovo 31 d.
Individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimas dalinai kompensuojamas tik tais atvejais, kai nėra galimybių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus įrengti individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių (nepakanka teritorijos valymo įrenginių įrengimui, nėra tinkamo nuotekų priimtuvo, nėra galimybių užtikrinti reikiamą nuotekų išvalymo laipsnį, neišlaikomi sanitariniai atstumai).
Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą su jo priede pateikta paraiškos forma galite rasti paspaudę šią nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e189b90b43011ec8d9390588bf2de65. Užpildyta paraiška kartu su reikiamais dokumentais Švenčionių rajono savivaldybės administracijai pateikiama tiesiogiai arba paštu adresu: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, arba el. paštu savivaldybe@svencionys.lt.
Pareiškėjams, įsigijusiems ir įsirengusiems individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius, skiriamas dalinis kompensavimas:

  • individualių namų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
  • dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 400 Eur vienam butui.

Pareiškėjams, įsigijusiems ir įsirengusiems individualius buitinių nuotekų kaupimo rezervuarus, skiriamas dalinis kompensavimas:

  • individualių namų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų vertės, bet ne daugiau kaip 250 Eur;
  • dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų vertės, bet ne daugiau kaip 200 Eur vienam butui.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija ir nuotrauka

Comments are closed.

Close Search Window