Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė kartu su jaunuolių iniciatyvine komanda 2022 m. rugpjūčio mėn. įgyvendino projekto  „Keičiuosi pats – keičiu pasaulį“  (toliau – Projektas) veiklas. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų pagal Europos solidarumo korpuso programą.

Projekto tikslas – padėti vieni kitiems tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, didinant neįgalių jaunuolių integraciją, ir išmokti vertinti išskirtinumą kaip privalumą, o ne kaip trūkumą.

Projekto uždaviniai:

1. Sudaryti lygias galimybes visiems projekto dalyviams dalyvauti projekto veiklose.

2. Įgalinti projekto dalyvius tarpusavyje bendrauti, dalyvauti bendrose veiklose.

3. Ugdyti toleranciją, pagarbą visiems bendruomenės nariams.

4. Skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą jaunų žmonių elgesį, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas veiklos poveikis aplinkai.

Projekto dalyviai – 20 jaunuolių (16–22 m. amžiaus), iš kurių 10 jaunuolių, turinčių negalią.

Siekiant sudaryti sąlygas jaunuoliams geriau pažinti vieniems kitus, surasti sąlyčio taškus, atsikratyti bendravimo su „kitokiu“ baimių, projekto metu vyko nuolatinės vieną kartą per savaitę organizuojamos veiklos – projekto dalyvių pasirengimas šokio spektakliui (repeticijos, dalyvaujant šokio mokytojui, ir dekoracijų ruošimas, dalyvaujant dailės mokytojui). Be nuolatinių veiklų, vieną kartą per mėnesį buvo organizuojamos išvykos, teminiai vakarai, 3 dienų su nakvyne stovykla. Jų dėka neįgalūs jaunuoliai išdrįso dalyvauti, o kiti jaunuoliai – nesigėdinti bendravimo ir draugystės su neįgaliais jaunuoliais būnant viešumoje, bet kurioje kitoje bendruomenės erdvėje ar veikloje. Daugiausia emocijų ir įspūdžių Projekto dalyviams, Švenčionių miesto bendruomenei, vietos savivaldos atstovui suteikė Projekto dalyvių baigiamasis šokio spektaklio pasirodymas. Projekto dalyvių  šokio spektaklis buvo įtrauktas į vieną didžiausių Švenčionių rajono šokių kolektyvų renginį „Judesio pagauti“.

Įgyvendintos Projekto veiklos padėjo jaunuoliams pažinti vieniems kitus, bendrauti, surasti sąlyčio taškus, sumažinti atskirtį, sudarė lygias galimybes visiems jaunuoliams dalyvauti. Projekto metu buvo skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinamas informuotumas apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas veiklos poveikis aplinkai.

Įgyvendintų projekto veiklų dėka Švenčionių miesto bendruomenės gyventojai tampa tolerantiškesni, empatiškesni, pradeda daugiau dėmesio skirti žmogaus asmenybei, neskirstyti aplinkinių pagal išvaizdą, vertinti ir džiaugtis tuo, kad žmonės skirtingi, akcentuoti žmogaus gebėjimus.

Projekto akimirkas ir įspūdžius galima pamatyti trumpame video.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window