Vykdomi projektai|

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Švenčionių rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamas iš Prieglobsčio, Migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju” lėšų.

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centru.

Projekto veiklos:

Pasiruošimas pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui, rengiant iš Ukrainos pasitraukusių asmenų apgyvendinimui skirtas vietas, adresu – Švenčionių r., Švenčionėliai, Vilniaus g. 124;

– Migracijos metu patirto streso, psichologinių bei fizinių patirčių sukeltų problemų sprendimas;

– Veikla, skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą;

– Psichinės ir fizinės sveikatos gerinimas.

Numatomi rezultatai:

  • bus įrengta 120 iš Ukrainos pasitraukusių asmenų apgyvendinimui skirtų vietų;
  •  suteikta 120 iš Ukrainos pasitraukusių asmenų psichologinė pagalba, organizuotos projekto dalyviams kitos psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo veiklos bei įvairios sociokultūrinės veiklos bei edukaciniai užsiėmimai, padėsiantys jiems lengviau integruotis bendruomenėje, t. y. pritapti, suprasti žmones bei aplinką, kuri juos šiuo metu supa.

Planuojamos projekto išlaidos – 30158,40 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. kovo 4 d.

Projekto vykdytojo kontaktinis asmuo – Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66 357, el. p. egle.jakstaite@svencionys.lt; Projekto partnerio kontaktinis asmuo – Svetlana Sivaja, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, tel. (8 387) 31 318, el. p. centras@svencioniurspc.lt

Comments are closed.

Close Search Window