Naujienos|

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme neseniai įteisinus VSAT rėmėjų institutą bei parengus jų priėmimo tvarką, pasieniečiai pradės norinčiųjų tapti jų pagalbininkais priėmimą.

VSAT rėmėjas yra minėtame įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, savo noru padedantis tarnybai vykdyti jai nustatytas funkcijas.

Norinčiuosius būti VSAT rėmėjais pasieniečiai kviečia susipažinti su Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo IX skyriumi „Rėmėjų veiklos teisiniai pagrindai“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101063/asr

Taip pat kandidatams į rėmėjus pravartu susipažinti su VSAT patvirtintais pasieniečių rėmėjų nuostatais:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc5c92a0f2fd11ed9978886e85107ab2

Asmuo, apsisprendęs tapti tokiu rėmėju, savo dokumentus turės pateikti el. paštu stok@vsat.vrm.lt

Besidomintieji galimybėmis ir reikalavimais bei turintieji klausimų dėl rėmėjų priėmimo ir jų veiklos kviečiami teirautis telefonu +370 609 52261.

Tinkamiems tapti VSAT rėmėjais asmenims tarnyba organizuos teorinį jų mokymą.  Kandidatai į rėmėjus, atitinkantys Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus, motyvuoti ir išlaikę teorinio mokymo programos egzaminą, bus įrašomi į VSAT rėmėjų sąrašą. Su kiekvienu tokiu asmeniu bus sudaroma VSAT rėmėjo sutartis. Teorinio mokymo programos egzamino laikyti neprivalės Lietuvos šaulių sąjungos, kitų asociacijų, kurių įstatuose viena iš funkcijų numatytas viešojo saugumo užtikrinimas, nariai, taip pat buvę VSAT pareigūnai, kiti einantys pareigas ir buvę vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, šauliai ir buvę tikrosios karo tarnybos kariai.

VSAT informacija

Comments are closed.

Close Search Window