Konsultavimasis su visuomene|

1. Informacijos paskelbimo data: 2023-05-03;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Delmita“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų surinkimo ir tvarkymo ūkinė veiklą;

4. PŪV vieta: Vilniaus g. 161, LT-18177 Pabradė, Švenčionių r. sav.;

5. Atrankos informacija paskelbta:

https://drive.google.com/drive/folders/1aK2dkrOozcp9sK0Tt4h3L4ZuJN5mO9DQ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas;

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Comments are closed.

Close Search Window