Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Vienbučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 8694-0062-0012) Švenčionių r. sav., Pabradės m., Saulės g. 30 dalies patalpų paskirties iš gyvenamosios į paslaugų tiekimo, kai neatliekami jokie statybos darbai, keitimo projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230503-00013.

Pasiūlymams pritarta 2023-05-04.

Comments are closed.

Close Search Window