Naujienos|

2023 m. vasario 8 d. Pabradės miesto kultūros centre susitiko beveik 70 su jaunais žmonėmis dirbančių specialistų iš įvairių su jaunimu dirbančių sektorių: jaunimo centrų, užimtumo tarnybų, kultūros centrų ir bibliotekų darbuotojai, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai ir pan., iš Ignalinos, Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus, Visagino, Zarasų ir gretimų rajonų. Forumą organizavo Švietimo mainų paramos fondas, Jaunimo reikalų agentūra ir Politikos tyrimų ir analizės institutas.
Renginių ciklo „Aš galiu keisti(s)“ tikslas – informuoti ir įgalinti jaunus specialistus naudotis tarptautinėmis ir nacionalinėmis jaunimo politikos ir švietimo priemonėmis, skatinti projektinę veiklą ir iniciatyvas bendruomenėse, stiprinti tinklaveiką ir bendradarbiavimą su vietos institucijomis. Šis renginių ciklas sukurtas įgyvendinant Europos Komisijos iniciatyvą „Role models“.
Forumas prasidėjo diskusija apie pokyčius – kaip keičiasi ir ko reikia su jaunimu dirbantiems specialistams bei kuo programa „Erasmus+“ gali prisidėti, siekiant šio pokyčio.
Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova akcentavo, kad pastaruoju metu pokyčių krečiamame pasaulyje programa yra labai lanksti ir greitai reaguojanti į Europos ir pasaulio aktualijas. Ji pabrėžė, kad reaguojant į karą Ukrainoje, 2022 m. net 780 ukrainiečių pasinaudojo Švietimo mainų paramos fondo administruojamų programų galimybėmis: dalyvavo „Erasmus+“ projektuose, gavo stipendijas ar dalyvavo lietuvių kalbos kursuose. Taip pat „Erasmus+“ stiprus įtraukties ir įvairovės aspektas – programa leidžia individualių poreikių turintiems žmonėms gauti papildomą finansavimą, o prireikus – į veiklas net pasiimti lydintįjį asmenį.
Diskusijoje taip pat dalyvavo Jonas Laniauskas, Jaunimo reikalų agentūros direktorius, Evelina Visockytė, Visagino Jaunimo reikalų koordinatorė, Martyna Kindurytė, Britų tarybos komunikacijos vadovė, bei Deimantė Venckutė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Vidaus politikos grupės projektų vadovė.
Diskusiją apie pokyčius pratęsė „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso projektų vykdytojai, kurie dalijosi patirtimi, kokias veiklas vykdo įgyvendindami programų projektus bei kokį pokytį tai atneša jų bendruomenei. Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, dalijosi patirtimi, kaip rajone įgyvendinamas Europos solidarumo korpuso projektas „Keičiuosi pats – keičiu pasaulį“ pakeitė neįgalaus jaunimo gyvenimą, paskatino aktyviau dalyvauti bendruomenių veikloje.
Jaunimo srities ekspertas Nerijus Miginis pristatė Politikos tyrimų ir analizės instituto įgyvendinamo „Erasmus+“ akreditacijos projekto mokymų rezultatus, kur kartu su tarptautiniais partneriais buvo analizuojama, kaip pasikeitė jaunų žmonių gyvenimas per ir po Covid pandemijos, kokie yra jų poreikiai, kaip juos galėtų atliepti jaunimo darbuotojai.
Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė Rasa Agintienė pasakojo, kaip programa „Erasmus+“ pavertė mokyklą patrauklesne mokytojams ir mokiniams – tapo norima vieta dirbti, mokinių skaičius joje padvigubėjo. Nuo šių metų mokyklai suteikta „Erasmus“ akreditacija, kuri palengvins paraiškų teikimo procesą.
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos projektų koordinatorė Edita Rumbutė dalijosi, kaip programa padeda kurti profesinės srities inovacijas, tokias, kaip interaktyvi mokomoji medžiaga transporto srities specialistams, naudojama profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir verslo srityje.
Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, ir Vilkaviškio kultūros centro kultūros projektų vadovė Aksana Laskevičienė pasakojo apie jaunimo dialogo projektą „Mažinam atstumą“ ir pristatė, kokie pokyčiai vyksta, kai jauni žmonės ir vietos lygmens sprendimų priėmėjai susipažįsta, apsikeičia idėjomis, dalyvaudami neformaliose veiklose, pavyzdžiui, stovyklavietėje kepdami dešreles. Vilkaviškio atstovės taip pat pakvietė visus renginio dalyvius į liepos pabaigoje vyksiantį festivalį „Mažinam atstumą“.
Barbora Vidauskienė iš Elektrėnų kultūros centro pristatė, kaip Europos solidarumo korpuso projektas „Aš ne kaimietis, aš europietis!“ padėjo skleisti aktyvaus dalyvavimo ir pilietiškumo idėjas bei keisti Elektrėnų savivaldybės kaimiškų seniūnijų gyventojų požiūrį į jaunuolius bei pačių jaunuolių požiūrį save, mažinti kaimiečio stigmą bei kurti dalyvavimo galimybes. Vykdant projektą organizuota daug skirtingų ir įdomių veiklų, kurios įprastai nėra prieinamos kaimiškose vietovėse gyvenančiam jaunimui.
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai pasidalino unikaliais projekto produktais. Skatindami bendruomenę ugdytis raštingumą, kultūrinius, kalbos ir skaitmeninius įgūdžius, jie kuria knygų anonsus. Per artimiausius dvejus metus projekto partneriai iš šešių šalių yra pasiryžę video formatu pristatyti 500 knygų.
Per pietus renginio dalyviams kultūrinę programą buvo paruošusi muzikos grupė „UpHill 7“. Jie džiugino tiek žinomų dainų „koveriais“, tiek savo autorinėmis dainomis. Grupės ypatybė – grupė sukurta bendradarbiaujant su Užsieniečių registravimo centru, įsikūrusiu Pabradėje, ir atspindi tautų draugystę. Patys grupės nariai apibūdina, kad grupės vertybės – įvairovė, lygybė, meilė. Jie patys reprezentuoja tai, ką gali sukurti kultūrų ir istorijų įvairovė bei meilė muzikai. Šiuo metu grupę sudaro lietuvių, lenkų, armėnų, kurdų ir afganų tautybės nariai.
Dirbtuvių metu renginio dalyviai galėjo susipažinti su neseniai Jaunimo reikalų agentūros išleistu leidiniu apie lytiškumo ugdymą, diskutavo, kaip šiomis temomis kalbėti su jaunais žmonėmis. Leidinį pavartyti ir parsisiųsti galima https://jra.lt/naujienos/187-kvieciame-skaityti-lytiskumo-ugdymo-praktini-gida Politikos tyrimų ir analizės instituto atstovai dalinosi pavyzdžiais, kaip projektai padeda sujungti bendruomenę ir įgyvendinti svajonę, kaip naudotis Active Citizens metodika. Taip pat gilintasi į kritinio mąstymo temą, aiškintasi, kaip kuriamos melagienos.

Informaciją parengė Marius Ulozas, Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas

Comments are closed.

Close Search Window