Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Inžinerinių tinklų (110kV skirstyklos) Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 1A naujos statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230214-00007. Pasiūlymams pritarta 2023-02-20.

Comments are closed.

Close Search Window