Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Sodo pastato (unik. Nr. 4400-5818-5030), Alyvų g. 1, Švenčionių m., rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230203-00006. Pasiūlymams pritarta 2023-02.07.

Comments are closed.

Close Search Window