Rengiami projektai|

Infrastruktūros valdymo agentūra
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Pabradės atkuriamojo sklypo ribų plano korektūrą.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl Pabradės atkuriamojo sklypo ribų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486 „Dėl Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų įsteigimo bei jų ribų patvirtinimo“, korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Pabradės atkuriamojo sklypo ribų plano korektūros planavimo tikslai: išimti karinio poligono, esančio Pabradės seniūnijoje, I-ojo karinio miestelio teritoriją iš Pabradės atkuriamojo sklypo (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Pabradės atkuriamojo sklypo ribų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-48 „Dėl Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamųjų sklypų įsteigimo bei jų ribų patvirtinimo“, korektūros rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ 2.1 punktas); prijungti prie Pabradės atkuriamojo sklypo teritoriją, besiribojančią su Pabradės atkuriamuoju sklypu šiaurinėje jos dalyje, ne mažesnę, nei išimama 2.1 punkte nurodyta teritorija.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su Pabradės atkuriamojo sklypo ribų korektūros tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. vasario 9 d. iki vasario 23 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-86-21-449.

Pabradės atkuriamojo sklypo esamų ir siūlomų ribų palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje, žr. nuorodą bit.ly/3vxn6Do.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2023 m. vasario 23 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Comments are closed.

Close Search Window