Naujienos|

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) Pasieniečių mokykla kviečia rinktis pasieniečio profesiją ir tapti profesionaliu valstybės sienos saugotoju.

Jeigu esate  sąžiningas, nepriekaištingos reputacijos, geros sveikatos, stiprus ir sportiškas, ištvermingas ir drąsus, pasiryžęs tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos  saugumo – tai jau žingsnis į pasieniečių gretas.

Profesionaliu pasieniečiu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo, nepriekaištingos reputacijos ir lojalumo valstybei reikalavimus, bei įgiję vidurinį išsilavinimą.

Asmenys, norintys mokytis Pasieniečių mokykloje, turi kreiptis el. paštu stok@vsat.vrm.lt ir pateikti dokumentus iki 2023 m. liepos 21 d.

PASIENIEČIO PROFESIJA: KODĖL VERTA JĄ RINKTIS?

Baigus Pasieniečių mokyklą – garantuota darbo vieta.

Startinis pareigūno atlyginimas – 1 000 Eur / mėn. (po mokesčių).

Kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos – iki 186 Eur / mėn.

Neturintiems nuosavo būsto, jį nuomojantiems mokami 228–616 Eur / mėn. dydžio butpinigiai.

Mokslas Pasieniečių mokykloje – nemokamas. 

Kursantai apgyvendinami dviviečiuose bendrabučio kambariuose, aprūpinami uniforma, jiems mokama 163–240 Eur dydžio stipendija (priklausomai nuo mokymosi rezultatų).

KAIP TAPTI PASIENIEČIU?

Iki 2023 m. liepos 21 d. reikia pateikti dokumentus el. paštu stok@vsat.vrm.lt 

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:

1. Prašymas (pasirašytas ranka ar kvalifikuotu elektroniniu parašu, skenuotas ar fotografuotas) (1 priedas).

2. Užpildyta anketa „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymas) (2 priedas).

3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (skenuotas ar fotografuotas).

4. Brandos atestatas ir jo priedai (skenuotas ar fotografuotas). SVARBU – brandos atestatas gali būti pateiktas ir vėliau, iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.

Dokumentai, pridedantys papildomų balų stojant (pateikiami skenuoti ar fotografuoti):

1. Vairuotojo pažymėjimas (leidžiantis vairuoti B kategorijos transporto priemones su mechanine pavarų dėže).

2.  Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinių karinių mokymų baigimą patvirtinantis dokumentas.

3. Našlaičio arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaiko statusą patvirtinantis dokumentas.

4. Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos nario, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadeto pažymėjimas ar kitas tai patvirtinantis dokumentas.

5. Aukštojo universitetinio arba neuniversitetinio išsilavinimo dokumentas.

SVARBU. Pateikus dokumentus stoti į Pasieniečių mokyklą ir gavus siuntimą atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre,  privaloma pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai.

Atrankos datos stojant į Pasieniečių mokyklą:

Pretendentų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams patikrinimas – 2023 m. rugpjūčio 21–22 d.

Pretendentų bendrųjų žinių testas  – 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Įstojusiųjų pretendentų sąrašų paskelbimas Pasieniečių mokyklos interneto tinklalapyje https://pasienietis.lrv.lt – 2023 m. rugpjūčio 25 d.

Tarnybinės uniformos išdavimas, užsienio kalbų lygio nustatymas ir kita organizacinė veikla praėjusiems atranką asmenimis – 2023 m. rugpjūčio 29–31 d.

Mokslo metų pradžia Pasieniečių mokykloje – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kaip vykdoma atranka į Pasieniečių mokyklą, sužinosite susipažinę su:

1. Pretendentų atrankos į Pasieniečių mokyklą taisyklėmis.

2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašu.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo, galite kreiptis tel.: (8 5) 271 7346, +370 609 52261 bei el. p. stok@vsat.vrm.lt.

Dėl fizinio ir gebėjimų patikrinimo, konkursinio balo skaičiavimo, mokymosi Pasieniečių mokykloje galite kreiptis tel.: (8 5) 219 8205 arba el. p. anna.volcok@vsat.vrm.lt.

Comments are closed.

Close Search Window