Naujienos|

Švenčionių rajone gausiai sningant, nuo pastatų stogų formuojasi sniego nuošliaužos, kyla grėsmė gyventojų saugumui, gali įlūžti pastato stogas. Siekdami apsaugoti Švenčionių rajono gyventojus nuo galimų nelaimių ir turtinės žalos, primename apie pareigą prižiūrėti pastatus – statinys, kuriame gyvenate ar dirbate, negali kelti grėsmės asmenų ir turto saugumui.
Akcentuojame ir primename, kad už pastatų priežiūrą yra atsakingi jų savininkai. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, teisės aktai įpareigoja pastatų savininkus laikytis statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, o už pažeidimus statinio savininkui gali grėsti teisinė atsakomybė.
Sniegas ant stogų ir varvekliai gali virsti dideliais nuostoliais sveikatai ir turtui. Ant stogo esant atitinkamam sniego storiui, sniego nuošliauža ar varvekliai gali užkristi ant praeivio ir jį sužaloti, gali apgadinti greta namo stovintį automobilį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nevalytas sniegas tankėja nuo savo svorio – laiku nenuvalius sniego, stogas gali neatlaikyti ir įlūžti pastatų stogai.
Kviečiame ir raginame gyventojus atsakingai įvertinti, ar nėra grėsmės eiti šaligatviu ar taku palei namą, ar saugu šalia pastato palikti automobilį. Kasdami sniegą kieme, atkreipkite dėmesį į stogus ir atsakingai įvertinkite situaciją – jei neturite galimybių sniego nuo stogo nuvalyti savo jėgomis, kreipkitės į būsto priežiūros įmones.
Besidžiaugdami žiemos grožiu, nepamirškite pasirūpinti ir savo statinių priežiūra. Dėkojame už tai, kad saugote vieni kitus.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window