Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria
„Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 8693-8003-6018), daugiafunkcinio centro (kultūros paskirties pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Parko g. 3A, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSR-04-221125-00004. Pasiūlymams pritarta 2022-12-05.

Comments are closed.

Close Search Window