Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Pėsčiųjų – dviračių takų nuo Švenčionėlių g. iki teritorijos Vidžių g. 8 ir nuo Vidžių g. iki Adutiškio g., Mokyklos g. akligatvio, takų, aikštelių, kitų inžinerinių statinių statybos ir Mokyklos g. kapitalinio remonto Švenčionių m., Švenčionių raj. sav. projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-221109-00002. Pasiūlymams pritarta 2022-11-11.

Comments are closed.

Close Search Window