Rengiami projektai|

PŪV organizatoriaus pavadinimas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija;
PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Pabradės nuotekų valyklos, adresu Mečankos k. 1, Pabradės sen., Švenčionių r. sav., rekonstravimas;
PŪV vieta: Mečankos k. 1, Pabradės sen., Švenčionių r. sav.;
Atrankos informacija paskelbta:
https://drive.google.com/drive/folders/1_vNlpBeeeHU4x3PB0sueMT8TubYP0Zvs
arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Vilniaus regionas (48);
Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92 653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Comments are closed.

Close Search Window