Naujienos|

2022 m. gruodžio 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-20 numatomi svarstyti klausimai:
<…>

 1. Jančiūnų pilkapyno (u. k. 47368), Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Jančiūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.
  Papildoma informacija:
  Statusas: –
  Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
  Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
  Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
  Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
  <…>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window