Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektams 2022 metais finansuoti papildomą konkursą.

Projektų paraiškas gali teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Švenčionių rajone ar jo gyventojų naudai veikiančios NVO, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas ir bendruomeninės organizacijos, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (toliau – NVO). Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu A-615 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektams 2022 metams finansuoti rajono savivaldybės biudžeto lėšomis papildomo konkurso paskelbimo“ finansuotinos NVO veiklos:

  • edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai;
  • akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;
  • nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas.

Skirta konkursui savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1562,57 Eur.

Projektų paraiškos pateikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. spalio 24 d. 16.00 val. adresu: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, įteikiant arba išsiunčiant registruotu paštu, arba išsiunčiant elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt. Elektronine forma teikiami užpildyti dokumentai (suformuoti į bylą PDF formatu) ir paramos paraiškos forma (doc arba docx formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis gali suteikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, tel. 8 625 93 390 arba el. paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt.

KONKURSO DOKUMENTAI

Tvarkos aprašas

Konkurso paraiška

Informaciją parengė Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Comments are closed.

Close Search Window