Naujienos, Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pėsčiųjų – dviračių takų nuo Švenčionėlių g. iki teritorijos Vidžių g. 8 ir nuo Vidžių g. iki Adutiškio g., Mokyklos g. akligatvio, takų, aikštelių, kitų inžinerinių statinių statybos ir Mokyklos g. kapitalinio remonto Švenčionių m., Švenčionių raj. sav. projektas“ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Švenčionių miestas
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Susisiekimo komunikacijos; Kiti inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai; Hidrotechnikos statiniai
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. 8 699 61112
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
  Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. 8 699 61112
 5. Statytojas
  Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt ; tel. 8 387 66372.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Savivaldybės internetiniame puslapyje www.svencionys.lt
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2022-09-28 d. darbo dienomis 8:00-16:00 val., paštu: Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius (UAB „URBAN LINE“), tel. 8 602 14040, el. paštu robertas.jautakis@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022 m. rugsėjo 28 d., 17:00 val., adresu Švenčionėlių g. 6A, Švenčionys (Švenčionių seniūnijos patalpose)

Comments are closed.

Close Search Window