Naujienos|

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A-477 „Dėl lėšų skyrimo Švenčionių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimui“ skelbiama informacija dėl lėšų skyrimo kultūros projektams finansuoti.

Kviečiame pareiškėjus iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. pateikti patikslintas kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškas (Aprašo 3 priedas), atitinkančias Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą lėšų sumą.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė Nuotraukų šaltinis: www.canva.com

Comments are closed.

Close Search Window