Naujienos|

Dabar – pats geriausias metas Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams išsakyti savo mintis apie atliekų tvarkymą. Jų atsakymai į anketos forma užduotus klausimus padės suprasti, kas savivaldybėje gyvenantiems žmonėms yra svarbu šioje srityje ir kurie artimiausių metų pokyčiai sulauks arba nesulauks visuomenės palaikymo.
Pakartotinai panaudoti ir perdirbti ne mažiau kaip 60 proc. komunalinių atliekų, o sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 5 proc. – toks siekis numatytas Aplinkos ministerijos parengtame 2021–2027 m. Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane, kuriam jau pritarė Vyriausybė.
Vadovaujantis šiuo planu pradedami rengti Vilniaus regiono ir regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai, nustatantys valstybines ir savivaldybėms skirtas atliekų tvarkymo užduotis, projektuojantys naujos perdirbimo infrastruktūros poreikius, nacionalinės ir ES paramos kryptis.
Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų nuomonė laukiama iki vasaros pabaigos: Visuomenės apklausa
Gauti atsakymai bus apibendrinti rugsėjį numatomuose susitikimuose su savivaldybių atstovais, kuriems bus pristatyta esama regioninės bei atskirų savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos padėtis bei kylantys iššūkiai.
Antrajame planų rengimo etape bus formuluojami tikslai, uždaviniai ir užduotys, atitinkančios Valstybinio atliekų tvarkymo planą, atliekamos komunalinių atliekų srautų susidarymo ir tvarkymo ateityje prognozės, numatoma Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra bei įtaka įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui ir kiti galimi poveikiai visuomenei bei aplinkai.
Visuomenės balsas čia bus taip pat svarbus. Gyventojai bus kviečiami susipažinti su galima atliekų tvarkymo sistemos plėtra, planuojamomis priemonėmis ir raginami teikti siūlymus.
Suformavus pagrindines atliekų prevencijos ir tvarkymo plėtros kryptis ir priemones, specialistai atliks Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo procedūras ir supažindins visuomenę su siūlomais sprendiniais.
Vilniaus regioninio ir Švenčionių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planus kartu su regiono savivaldybėmis rengia UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) bei bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir „Jostra“.
Visa informacija, susijusi su projekto vykdymu, bus skelbiama interneto tinklapyje www.vaatc.lt skiltyje https://www.vaatc.lt/apie-bendrove/atliekos-2027/. Čia besidomintieji ras ir aktualią informaciją apie Regioninio plano projekto rengimo eigą, pagrindinius rezultatus bei visuomenės apklausas.

UAB „VAATC“ informacija

Nuotraukų šaltinis: https://pixabay.com/

Comments are closed.

Close Search Window