Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Daugiabučio gyvenamojo namo Švenčionių m., Vilniaus g. 12A-4 dalies parduotuvės patalpų (unik. Nr. 8696-8001-3013:0005) paskirties keitimo į administracines paprastojo remonto projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-100-220711-03146. Pasiūlymams pritarta 2022-07-13.

Comments are closed.

Close Search Window