Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Gamybinių pastatų (unikal. Nr. 8698-9007-8022 ir 8698-9007-8033) Architektų g. 9, Pabradės m. Švenčionių r. rekonstravimo keičiant paskirtį iš gamybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos PSP-100-220613-02761. Pasiūlymams pritarta 2022-06-20.

Comments are closed.

Close Search Window