Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Gyvenamosios paskirties pastato paskirties keitimo į viešbučių (svečių namų) paskirtį, Seniūnijos g. 17, Labanoras, Švenčionių r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos PSP-100-220615-02815. Pasiūlymams pritarta 2022-06.22.

Comments are closed.

Close Search Window