Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Patalpų adresas: Vilniaus g. 12A-4, Švenčionys.
Patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – esama – prekybos, numatoma – administracinė
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: SĮ „Švenčionių planas“ į. k. 178997346, Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. Nr. 8 387 66387, Reg. Nr. 019986, išduotas 2004-11-16, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registo centro Švenčionių filiale, juridinių asmenų registre, el. p. svencioniuplanas@svencionys.lt.
Projekto vadovas: Nijolė Stankevičienė, k. a. 38014, išduotas 2018-02-15, neterminuotai, tel. 8 387 66387.

Statytojas: UAB „Švenčionių gėlės“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Švenčionių rajono savivaldybės tinklalapyje http://www.svencionys.lt paskelbimo dienos projektuotojo SĮ „Švenčionių planas“ patalpose Vilniaus g. 19, 120 kab., Švenčionys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022-06-15 iki 2022-07-07 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija priimama tel. Nr. 8 387 66387, elektroniniu paštu svencioniuplanas@svencionys.lt arba raštu, adresu Švenčionys, Vilniaus g.19, 120 kab.

Teikiant pasiūlymus reikalinga nurodyti:
-vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
-pasiūlymo teikimo datą;
-informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 2022-07-07 dieną 15.00 val. Švenčionių savivaldybės patalpose, adresu Vilniaus g. 19, 120 kab., Švenčionyse.

Comments are closed.

Close Search Window