Konsultavimasis su visuomene, Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė jau treti metai, siekdama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti, įgyvendina Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa).
Programa skirta 14–21 metų amžiaus jaunimui, besimokančiam Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje. Jaunuoliai, norintys dalyvauti Programoje, turi patys susirasti būsimą darbdavį ir su juo suderinti dalyvavimą Programoje.
Kviečiame Švenčionių rajono darbdavius dalyvauti Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje ir įdarbinti Švenčionių rajono mokinius vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu.
Programoje gali dalyvauti darbdaviai:

 1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje.
 2. Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje.
 3. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje.
  Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų lėšos kompensuojamos šia tvarka:
 4. Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 50 procentų nustatytos Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio.
 5. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas).
 6. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų per visą Programos vykdymo laikotarpį – 100 procentų nustatytos Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio.
  Programos vykdymo terminas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Jauni žmonės darbovietėje, kurioje ketina dirbti programos įgyvendinimo laikotarpiu, neturi būti įdarbinti anksčiau kaip liepos 1 d. Įdarbinti anksčiau Programoje dalyvauti negali.
  Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyviai bus atrenkami vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T- 121 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.
  Dalyvavimo Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje klausimais darbo dienomis nuo 14 iki 16 val. konsultuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Nuotrauka iš www.canva.com

Comments are closed.

Close Search Window