Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad bendruomenės stiprinimo projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 m. veiksmų plano 1.1.8 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ Švenčionių rajono savivaldybei skirta 25 000 Eur valstybės biudžeto lėšų.
Tikslas – stiprinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą kuriant palankią daugiakultūrę aplinką savivaldybių teritorijose, kuriose apgyvendinti migrantai (buvo arba planuojama juos apgyvendinti), ir sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių gyventojų viešųjų poreikių tenkinimo.
Atsižvelgus į gautus pasiūlymus ir susirinkimo su vietos bendruomene metu priimtus sprendimus, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 2 d. A-354 įsakymu „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.8 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ įgyvendinamos Švenčionių rajono savivaldybėje, tinkamomis finansuoti pripažintų veiklų“ finansavimas skirtas šių veiklų įgyvendinimui:

• 2022 m. liepos 9 d. organizuoti festivalį Bėlio ežero pakrantėje (toliau – Festivalis), įtraukiant vietos bendruomenes ir migrantus į bendruomenines veiklas;
• organizuoti migrantų užimtumo ir pasirengimo Festivaliui veiklas Pabradės miesto kultūros centre.

Visas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2022 m. liepos 10 d. (įskaitytinai).

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė

Nuotraukų šaltiniai: www.socmin.lrv.lt ; www.canva.com

Comments are closed.

Close Search Window