Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., ŠŠvenčionių rajono savivaldybės administracija IS „Infostatyba“ pritaria „VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATAS (PIRTIS), PAŠALTUPIO VS. 4, ŠŠVENČIONĖLIŲ SEN., ŠVENČIONIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220222-00887).

Comments are closed.

Close Search Window