Naujienos|

Dar 2021 m. viduryje LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė Lietuvos jaunimo metais. Praeitų metų gruodžio mėnesį 2022-uosius Europos Parlamentas paskelbė Europos jaunimo metais ir  sudarė unikalią galimybę atkreipti dėmesį į jaunimo politiką tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Jaunimo metai suteikia galimybę atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo situaciją ir jaunimo problemas Lietuvoje ir Europoje, inicijuoti diskusijas ir tinkamų sprendimų priėmimą bei palengvinti jaunimo pilietinio aktyvumo įsitvirtinimo procesą Lietuvoje.

Pagrindinė jaunimo metų tema – jaunimo  įgalinimas. Siekdamas atskleisti šią temą Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) kartu su partneriais išsikėlė 4 tikslus: pasiekti jaunus žmones, kurie anksčiau nebuvo pasiekti ir informuoti juos apie galimybes nacionaliniu ir ES lygmeniu; pastebėti ir dalytis gerąja praktika ES jaunimo politikos ir ES programų įgyvendinimo srityje; skatinti jaunimo organizacijų ir jaunimo aktyvumą; plėtoti jaunimo ir sprendimų priėmėjų dialogą temomis, kurios skirtos jaunimui.

„Pandemija nenuginčijamai kelia ekonomines ir socialines pasekmes Lietuvos ir Europos jaunimui. Jaunimo metų proga JRD kartu su Europos komisijos atstovybe Lietuvoje, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir kitomis jaunimo ar jaunimui dirbančiomis organizacijomis vykdys veiklas, siekdamas visų jaunimo grupių įtraukimo ir įgalinimo, didelį dėmesį skiriant regionams“, – teigia JRD direktorius Jonas Laniauskas.
Taip pat 2022-aisiais metais bus minimos Lietuvos jaunimui svarbios sukaktys: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos trisdešimtmečio ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos  penkiasdešimtmečio jubiliejai.

Jaunimo metų atidarymo renginys planuojamas jau kovo 4  d. Visagine, jauniausiame Lietuvos mieste. Renginio metu dalyviai galės išgirsti Lietuvos vadovų sveikinimus bei žinomų Lietuvos veikėjų ir jaunimo atstovų diskusijas apie tai, ką reiškia būti jaunu žmogumi. Taip pat bus perduotas Lietuvos jaunimo sostinės titulas iš Klaipėdos savivaldybės Marijampolės savivaldybei, įvyks koncertas. 

„Bendradarbiaudami su vietinių ir tarptautinių partnerių tinklu, per metus pakviesime jaunimą, su jaunimu dirbančius specialistus, sprendimų priėmėjus ir plačiąją visuomenę dalyvauti renginiuose bei įgyvendinti savo iniciatyvas“, – planais dalijosi  J. Laniauskas.

Kovo mėnesį startuos interneto svetainė, dedikuota jaunimo metų veikloms, renginiams bei galimybėms pristatyti. Taip pat JRD ir partneriai kviečia visus sekti ir dalintis jaunimo metų naujienomis socialiniuose tinkluose su grotažymėmis #jauni2022 ir #EYY2022.

Iki susitikimo 2022-aisiais!

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window