Naujienos|

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas kviečia dirbančius asmenis, norinčius pakeisti darbą, profesiją arba pradėti savarankišką verslą, pasinaudoti nemokama perkvalifikavimo galimybe.

Užimtam asmeniui profesinis mokymas organizuojamas, kai:• jis planuoja įsidarbinti ne pas tą patį darbdavį, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, arba planuoja pradėti vykdyti savarankišką veiklą,arba 

 • darbdavys, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, užimtą asmenį po jo profesinio mokymo planuoja perkelti į aukštesnes pareigas, kuriose jo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 20 procentų didesnis, palyginti su jo darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu iki profesinio mokymo,arba• yra įspėtas apie atleidimą, kai jo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino.

Mokymas vyksta pas asmens pasirinktą profesinio mokymo programą (mokymas suderinamas su darbdaviu):• Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias baigus, suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.• Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.Mokymo programų sąrašą rasite čia: Užimtumo tarnyba (ldb.lt)

Užimtumo tarnyba finansuoja šias išlaidas:1. Profesinio mokymo paslaugų išlaidas (dydžiai tie patys kaip ir bedarbiams, žr. aukščiau);2. Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama:3. Mokymo stipendija (0,47 MMA arba 343,10 Eur);4. Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta);5. Apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta).

Įsipareigojimas – sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad:• Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.• Sutartimi užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas kitą darbdavį nei tuo metu dirba arba pas tą patį darbdavį, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, jei darbdavys užimtą asmenį po jo profesinio mokymo planuoja perkelti į aukštesnes pareigas, kuriose jo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 20 procentų didesnis palyginti su jo darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu iki profesinio mokymo, arba jei užimtas asmuo yra įspėtas apie atleidimą, kai jo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 mėnesius įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis sudaroma, kai• Formaliojo mokymo atveju – mokytis pagal Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programas• Neformaliojo mokymo atveju – mokytis pagal Užimtumo tarnybos nustatytų paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.

Dokumentų formas rasite čia: Profesinis mokymas – Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt)

Išsamesnę informaciją Jums suteiks Vilniaus klientų aptarnavimo departamento specialistai: Klientų aptarnavimo skyrių kontaktai – Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt)

Comments are closed.

Close Search Window