Naujienos|

Nuo 2022 m. sausio 7 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. 24.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) nepasiturintys fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus mažiau taršų automobilį, išregistravus sunaikintą seną automobilį.Prašymai teikiami tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/.Projektams finansuoti skirta 1 mln. eurų.

Pareiškėjas

Fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki 2021 m. gruodžio 1 dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama ir nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką.Prieš sunaikinant seną ir įsigyjant mažiau taršų automobilį bei teikiant prašymą kompensacinei išmokai gauti, prašome pasitikrinti ar esate nepasiturintis gyventojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis.Tiek seno automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio savininkas/valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.Prašymas kompensacinei išmokai gauti teikiamas kai mažiau taršus automobilis yra užregistruotas pareiškėjo vardu, o senas automobilis yra utilizuotas ir išregistruotas. Veiksmų eiliškumas nėra svarbus, prašymo teikimas – paskutinis žingsnis.

Reikalavimai senam automobiliui

M1 klasės transporto priemonė, kurios savininku/valdytoju arba įregistruotas tik jos valdytoju (registracijos kodas C.1=C.2) išbuvo, ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. gruodžio 1 d.M1 klasės transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2021 m. gruodžio 1 d. (šiuo metu gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, svarbu ar galiojo nurodytai datai)Pareiškėjas turi atiduoti sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. O pati transporto priemonė turi būti tinkamai išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro. (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas).Atkreipiame dėmesį, kad senam automobiliui modelio, metų, kuro rūšies, CO2 emisijos reikalavimų nėra.

Reikalavimai įsigijus mažiau taršų automobilį

M1 klasės mažiau taršus automobilis, kurio bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km (V.7, pagal NEDC arba WLTP metodiką);M1 klasės mažiau taršus automobilis varomas benzinu, gamtinėmis dujomis (suspaustomis arba suskystintomis), suskystintomis naftos dujomis, etanoliu, elektra (dyzelis, ar su juo kombinacijos netinkama kuro rūšis);Mažiau taršaus automobilio pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje – 2012 m. sausio 1 d. arba vėlesnė;Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį, įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa valdytoju;Pareiškėjas prašyme kompensacinei išmokai gauti deklaruoja (pateikia informaciją) transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą transporto priemonės kainą.Įsigyto mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta, bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis (V.7), pirmosios registracijos data (B), pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1).

Kompensacinė išmoka

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra 2000 Eur.Kompensacinės išmokos suma apskaičiuojama pagal patirtas faktines išlaidas, neviršijant nustatytos kompensacinės išmokos maksimalios sumos.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos išlaidos yra nuo 2021 m. gruodžio 1 d., t.y. tinkamas mažiau taršus automobilis užregistruotas pareiškėjo vardu nuo 2021 m. gruodžio 1 d.Mažiau taršus automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.Sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.

Teisės aktai

• Klimato kaitos programos priemonės „Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems fiziniams asmenims” tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-771.• Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.• Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237.• Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Comments are closed.

Close Search Window