Naujienos|

Informuojame, kad pradedamas Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo (toliau – SP keitimas) parengtų sprendinių viešinimo procesas. SP keitimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-60 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.A-312 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“ patvirtinta Planavimo darbų programa. Susipažinti su SP keitimo Planavimo darbų programa, uždaviniais, planavimo sąlygomis ir parengta SP keitimo dokumentacija galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD numeris – S-RJ-86-20-282.


Planuojama teritorija: Švenčionių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo:
 savivaldybės.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
 specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:
1. Nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
3. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel.: (8 387) 66 388, el. p. direktorius@svencionys.lt, interneto svetainės adresas: http://www.svencionys.lt. Informaciją apie specialųjį planą teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja – Laimutė Kuksienė, tel. (8 387) 66 376, el. p. architektura@svencionys.lt, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė) – Natalja Ivanova, tel. (8 387) 66 376, el. p. architektura@svencionys.lt ir Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – Grigorijus Avinas, tel. (8 387) 66 368, el. p. grigorijus.avinas@svencionys.lt.

SP keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.gauce.lt/. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370 610 62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinimas su parengtais SP keitimo sprendiniais: susipažinti su parengtais sprendiniais bus galima nuo 2022 m. sausio 20 d. iki 2022 m. vasario 3 d. (supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaiga) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje http://www.svencionys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – S-RJ-86-20-282 bei Planavimo organizatoriaus buveinėje ekspozicijoje (eksponuojant pagrindinį SP keitimo sprendinių brėžinį), adresu: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl SP keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu (aukščiau pateiktais kontaktais) ir (ar) TPDRIS ((https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD numeris – S-RJ-86-20-282) iki susipažinti su SP keitimo dokumentu skirto laiko (viešo supažindinimo su SP keitimo sprendiniais) pabaigos. Per susipažinti su SP keitimo dokumentu skirtą laiką Planavimo organizatorius registruos gaunamus pasiūlymus dėl SP keitimo sprendinių, kartu su SP keitimo Rengėju juos išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo viešo supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaigos pasiūlymai nebebus priimami.

Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas sprendiniaibrėžiniai

Comments are closed.

Close Search Window