Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo nuostatai patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-18, pakeisti ir patvirtinti nauja redakcija 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-54.

Iš viso Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų rėmimo fondui (toliau – Fondas) 2020 metais iš rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 5 000 eurų, iš kitur gautų lėšų nebuvo. 2020 metais paramai panaudoti visi skirti 5000 eurų.

2020 metais vyko du Fondo tarybos posėdžiai. Iš viso gauta 18 prašymų dėl vienkartinės finansinės paramos skyrimo, vienam pareiškėjui išmokėta 650 eurų vykdant sutartinius įsipareigojimus (logopedo studijos). Vienkartinė finansinė parama skirta 18 pareiškėjų, iš viso išmokėta 4350 eurų vienkartinės finansinės paramos. Atsižvelgiant į Fondo nuostatuose nustatytus paramos skyrimo reikalavimus, vienkartinė finansinė parama skirta:
2 pareiškėjams, kai pareiškėjas yra neįgalus  (Nuostatų 29.3.1 p.);
7 pareiškėjams, kurių tėvų šeimoje yra daugiau negu  vienas studentas (Nuostatų 29.3.4 p.);
6 pareiškėjams, kurių tėvai išsituokę (Nuostatų 29.3.5 p.);
3 pareiškėjams, kurių tėvas miręs (Nuostatų 29.3.5 p.).

Parama išmokėta, bet dar neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai – Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono ligoninė nepertraukiamai neišdirbta ne mažiau kaip 5 (penkeri) metai po medicinos  rezidentūros studijų baigimo – pareiškėjos, su kuria sudaryta studijų paramos sutartis 2009 m. rugsėjo 18 d. Nr. J-172. Pareiškėja 2013 metais baigė Vilniaus universitete medicinos studijų krypties kardiologijos rezidentūros studijas ir buvo suteikta gydytojo kardiologo kvalifikacija, gavo Vilniaus universiteto rezidentūros pažymėjimą. Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė pateiktais duomenimis, pareiškėjai nuo 2013-09-06 iki 2016-11-11 buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogos, nuo 2016-04-15 iki 2019-06-23 buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, antrojo vaiko priežiūros atostogos, nuo 2018-07-17 iki 2021-05-10 suteiktos nėštumo ir gimdymo, trečiojo vaiko priežiūros atostogos (Švenčionių rajono ligoninės informacija, 2018-12-11 raštas Nr. 10S-755, gauta 2018-12-11 Nr. (4.10) 1G-9206; 2019-12-18 raštas Nr. 10S-643, gauta 2019-12-18 Nr. 1G-9436). Iš viso pareiškėjai, vykdant sutartinius įsipareigojimus, 2009–2013 metais buvo išmokėta 40 000 litų, t. y. 11 584,80 Eur.

Pareiškėja, su kuria 2016 metais buvo sudaryta aukštojo mokslo medicinos studijų paramos sutartis (2016-10-14 Nr. J-487), dėl sutartinių įsipareigojimų nesikreipia nuo  2018 metų, kai perėjo mokytis į valstybės finansuojamą vietą. Sutartis nenutraukta. Iš viso nuo sutarties sudarymo, vykdant sutartinius įsipareigojimus, pareiškėjai 2016, 2017 metais sumokėta 3920,00 eurų. Pareiškėja yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto Medicinos vientisųjų nuolatinės formos studijų programos 6 kurso studentė (pažyma apie studijas, 2021-01-15 Nr. SCP-115, gauta 2021-01-19 Nr. (4.21) 3G-119).

Pareiškėjai, su kuria 2018 metais buvo sudaryta apmokėjimo už aukštojo mokslo specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijas sutartis (2018-12-12 Nr. J-736), 2020 metais išmokėta 650 eurų finansinė parama. Iš viso nuo sutarties sudarymo, vykdant sutartinius įsipareigojimus, pareiškėjai 2018, 2019 ir 2020 metais sumokėta 1866,67 eurai. Pareiškėja Šiaulių universitete 2020 metais baigė bakalauro studijų programos specialiosios pedagogikos specializaciją – logopediją. Šiaulių universiteto bakalauro diplomas, išduotas 2020 metais. Sutartinius įsipareigojimus vykdo – dirba Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje lavinamosios klasės mokytoja.

Naujų tikslinės studijų paramos sutarčių 2020 metais nebuvo sudaryta.

Fondo tarybos pirmininkė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Čepukova

Comments are closed.

Close Search Window