Vykdomi projektai|

 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Prioritetas8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
PriemonėPriemonė 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“
FondasEuropos regioninės plėtros fondas http://www.esinvesticijos.lt/
Projekto Nr.Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0004
AgentūraCentrinė projektų valdymo agentūra
Projekto tikslasSukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.
Projekto vertė29.278,06 Eur
Projekto partneriaiNijolės Genytės socialinės globos namai, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Švenčionių skyrius

Vadovaujantis Pertvarkos veiksmų plano nuostatomis, gyventojams turėtų būti užtikrinamos kokybiškos, inovatyvios bendruomeninės paslaugos, tačiau Švenčionių rajono savivaldybėje dėl bendruomeninių paslaugų proto ar psichikos negalią turintiems asmenims pasiūlos trūkumo ir tokių paslaugų infrastruktūros nebuvimo, nėra galimybių kiekvienam proto ar psichikos negalią turinčiam asmeniui gauti individualias, jo poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.

Projektu siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Projektu planuojama suremontuoti ir pritaikyti neįgaliųjų reikmėms bei dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių veiklai skirtas patalpas, esančias adresu Partizanų g. 4, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., kuriose dienos užimtumo/socialinių dirbtuvių paslaugas gaus 10 proto ir (arba) psichikos negalią turinčių asmenų, gyvenančių Grupinio gyvenimo namuose Švenčionių mieste, kuriuos įsteigs Nijolės Genytės socialinės globos namai pagal šią priemonę įgyvendindami kitą projektą. Projektas prisidės prie Pertvarkos veiksmų plano nuostatų įgyvendinimo, kadangi projektui suplanuotos investicijos bus skirtos socialinės globos namų deinstitucionalizacijos įgyvendinimui, kuriant naują socialinių paslaugų infrastruktūrą (užimtumo) bendruomenėje, tai padės sumažinti stacionariose įstaigose gyvenančių proto ir (ar) psichikos negalią turinčių vaikų ir (ar) darbingo amžiaus asmenų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje.

Comments are closed.

Close Search Window