Naujienos, Vakcinacija nuo Covid-19|

Švenčionių rajone organizuojamas ištyrimas greitaisiais serologiniais testais švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, dirbantiems profesinio mokymo įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, išskyrus darbuotojus, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų (toliau – darbuotojai). Taip pat asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Nutarimo Nr. 1226 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais, išskyrus asmenis, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų (toliau – asmenys).

Bendra informacija apie greituosius serologinius antikūnų testus ir jų taikymą:
• Testuotis greitaisiais serologiniais antikūnų testais nereikia tiems, kurie sirgo COVID-19 liga per pastarąsias 90 dienų ar turi teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą, gautą per pastarąsias 60 dienų.
• Testavimo greitaisiais serologiniais antikūnų testais tikslas tik vienas – išsiaiškinti, ar asmuo yra persirgęs COVID-19, t. y. ar kraujyje randama koronaviruso antikūnų, atsirandančių persirgus šia liga.

Testavimas greitaisiais serologiniais antikūnų testais bus pradėtas nuo 2021 m. sausio 28 d.
Kilus klausimams prašome kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Olesią Plotnikovą,

el. p. olesia.plotnikova@svencionys.lt.

Comments are closed.

Close Search Window