Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-57 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams pratęsimo ir patvirtinimo“ pratęsta NVŠ programų akreditacija 2021 m. vasario–birželio mėnesiams.
Kviečiame tėvelius (globėjus, rūpintojus) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti neformaliojo vaikų švietimo programas 2021 m. vasario–birželio mėnesiams.


Šiuo metu dėl karantino visa neformaliojo švietimo veikla vyksta tik nuotoliniu būdu. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) sutinka, kad jų vaikas NVŠ programoje dalyvautų nuotoliniu būdu, sutikimas įrašomas Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartyje.

Detalesnę informaciją apie neformaliojo vaikų švietimo programas, vykdomas veiklas, užsiėmimų laiką gali suteikti programų vykdytojai. Kontaktinė informacija registracijai nurodyta sąraše.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Slabada, tel. (8 387) 66 367,
el. p. petras.slabada@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window