Naujienos|

Švenčionių rajone mokinių olimpiadas ir konkursus organizuoja Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Pandemijai nesiliaujant, laikantis griežtų karantino apribojimų, mokinių olimpiados ir konkursai rajone vyksta tik nuotoliniu būdu.
2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1729, pagal kurį sudarytas 2020–2021 m. m. Švenčionių rajono mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų grafikas.
Organizuojant olimpiadas ir konkursus, laikomasi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. R1-582 patvirtinto 2020–2021 mokslo metų Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių, skirtų gabiems ir talentingiems vaikams, savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašo, kuris nustato 2020–2021 mokslo metais vyksiančių olimpiadų bei kitų renginių organizavimo tvarką.
Apraše numatytas Lietuvos mokinių gamtos mokslų (fizikos, biologijos ir chemijos), astronomijos, matematikos, informatikos, ekonomikos ir verslo, filosofijos, geografijos, etninės kultūros, dailės, muzikos, technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, lietuvių kalbos tautinių mažumų mokiniams olimpiadų, meninio skaitymo konkurso, jaunųjų filologų konkurso, lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados, epistolinio rašinio konkurso, anglų kalbos olimpiados, anglų kalbos konkurso, vokiečių ir prancūzų kalbų olimpiadų ir konkursų, lenkų kalbos, rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiadų organizavimas.
2020–2021 m. m. rajone jau vyko anglų kalbos, etninės kultūros ir informatikos olimpiados nuotoliniu būdu. Informacija apie įvykusias olimpiadas ir konkursus (nugalėtojai, nuasmeninant vardus ir pavardes, dalyvių skaičius) dedama į savivaldybės svetainę. Rajono mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir vertinimo komisijos skiriamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu, esant Švietimo pagalbos tarnybos teikimui.

Informaciją parengė Gražina Svarauskienė, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Comments are closed.

Close Search Window