1. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų, susidedančių iš dviejų ar daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pvz.: Švietimo centras, Sporto centras, Turizmo ir verslo informacijos centras, Ugniagesių tarnyba, Viešoji biblioteka.
Jeigu įstaiga, įmonė ar organizacija turi simbolinį pavadinimą (rašomą kabutėse), didžiąja raide rašomas tik šis pavadinimas. Kai pastarasis susideda iš dviejų ar daugiau žodžių, didžiąja raide rašomas to pavadinimo pirmasis žodis, pvz.: gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“, moterų klubas „Judra“, viešbutis „Beržuvis“, seminarų ir poilsio centras „Lakaja“, kempingas „Labanoro dūda“.

2. Jei įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas, susidedantis iš dviejų ir daugiau žodžių, prasideda tikriniu vardu: vietovardžiu ar asmenvardžiu, didžiąja raide rašomas tik tas tikrinis vardas; žodis, einantis po jo, kaip ir toliau einantys bendriniai žodžiai, rašomas mažąja raide, pvz.: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Pabradės meno mokykla, Nalšios muziejus. Kiti bendriniai pavadinimo žodžiai bei iki nomenklatūrinės reikšmės žodžio sutrumpinti pavadinimai dažniausiai rašomi mažąja raide, pvz.: Sveikatos apsaugos ministerija – ministerija, Meno mokykla – mokykla, Krašto muziejus – muziejus, Bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – gydytojo kabinetas – kabinetas.

3. Aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

4. Sudėtiniame pavadinime esantis oficialus padalinio pavadinimas pradedamas didžiąja raide, pvz.: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius, Švenčionių rajono ligoninės Vidaus ligų skyrius.

5.  Įvairūs kiti vienažodžiai pavadinimai rašomi didžiąja raide, o susidedantys iš dviejų ar daugiau žodžių rašomi pagal tas pačias taisykles kaip 1 – 4 minėti įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai:
5.1. Rūmų, salių, architektūros paminklų pavadinimai: Vilniaus arkikatedra bazilika, Švenčionių visų šventųjų bažnyčia.
5.2. Švenčių ir išskirtinės reikšmės renginių pavadinimai: Naujieji metai, Motinos diena.
5.3. Aukščiausių apdovanojimų pavadinimai: Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas, Vyčio kryžiaus ordinas, Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

6. Žodžiai gali būti rašomi didžiąja raide stilistiniais sumetimais:
6.1. Žodžiai, kuriais mandagiai kreipiamasi į kitą asmenį, pvz.: Gerbiamasis (Gerbiamieji), Tamsta, Jūs, Tu.
6.2. Žodžiai, kai jų žymimoms sąvokoms teikiama išskirtinė reikšmė, pvz.: Tėvynė, Gimtinė, Tėvas, Mokytojas.

Prašymuose, pareiškimuose ir pan. dokumentuose didžiąja raide rašomas bet kurio pareigūno, į kurį kreipiamasi, pavadinimas, pav.: Švenčionių rajono Merui, Švenčionių rajono mero Pavaduotojui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Direktoriui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Pavaduotojui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Vedėjui.

(Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“)

Comments are closed.

Close Search Window