Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-2.

1. Urbanistinės sistemos plėtojimas
2. Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga
3. Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas
4. Miškų ūkio teritorijų vystymas
5. Žemės ūkio teritorijų vystymas
6. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys
7. Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai.

Comments are closed.

Close Search Window