Patvirtintas Švenčionių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-154.

 

 • Bendrojo plano aiškinamasis raštas ( 11.3 Mb )
           Pagrindiniai brėžiniai ( 18.2 Mb ) :
 • Miesto išorės struktūra M 1:50 000Teritoriniai reglamentai – pagrindinis brėžinys M 1:10 000
 • Urbanistinė struktūra, architektūrinė – erdvinė kompozicija M 1:10 000
 • Gyvenamoji aplinka, socialinė ir kultūrinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Gamtinis karkasas M 1:10 000
 • Želdynai, rekreacinės teritorijos bei nekilnojamasis kultūros paveldas M 1:10 000
 • Susisiekimo infrastruktūra M 1:10 000
 • Inžinerinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams M 1:10 000

Comments are closed.

Close Search Window