IŠMOKOS

Parama mokinio reikmenims 

Išmokos vaikams (išmokos kūdikio besilaukiančioms moterims, vaikus auginantiems tėvams)

Išmokos tėvų globos netekusiems vaikams

Parama mirties atveju

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams (socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos)

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos

 

 
TEISINĖ INFORMACIJĄ

LR TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ĮSTATYMAS 

LR PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMAS 

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LR ĮSTATYMAS “DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU” 

LR IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS 

DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

LR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr.193 “Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-98 “Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Comments are closed.

Close Search Window