Socialinės paramos skyrius

I–IV: 7. 45–16.45 val.
V: 7.45–15.30 val.
pietūs  12.00–13.00 val.

Visa informacija

Vedėja
Eglė Jakštaitė-Rouda
133 kab.
Tel./faks. (8 387) 66 357
El. paštas sps@svencionys.ltegle.jakstaite@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos
Viešų ir privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija

Vyriausioji specialistė
Jolita Lazdinienė
131 kab.
Tel. (8 387) 66 383
El. paštas sps@svencionys.ltjolita.lazdiniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Danguolė Karmonienė
131 kab.
Tel. (8 387) 66 383
El. paštas sps.apskaita@svencionys.ltdanguole.karmoniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Daiva Gudelienė
130 kab.
Tel. (8 387)  66 383
El. paštas daiva.gudeliene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Viktorija Aidietienė
130 kab.
Tel. (8 387)   66 383
El. paštas viktorija.aidietiene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Lina Šalnienė
135 kab.
Tel. (8 387) 66 358
El. paštas lina.salniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Irina Poklikajeva
135 kab.
El. paštas irina.poklikajeva@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Rasa Subačiūtė
132 kab.
Tel (8 387) 66 358
El. paštas rasa.subaciute@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
Evelina Žigaitė
134 kab.
El. paštas evelina.zigaite@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
Lina Meilūnienė
215 kab.
El. paštas lina.meiluniene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Jovita Vasiliauskienė
132 kab.
Tel. (8 387) 66 358
El.paštas jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Armintė Dervinienė
Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 52 646
El. paštas arminte.derviniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos 

Vyresnioji specialistė
Jurga Aksenavičienė
Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 244
El. paštas jurga.aksenaviciene@svencionys.lt   
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Specialistė  
Gelena Verik 
Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 244
El. paštas gelena.verik@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos  

Specialistė  
Galina Čuvalova 
Švenčionių seniūnija
Tel.  (8 387)  52 646
El. paštas galina.cuvalova@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos  

Specialistė   
Giedrė Jurcevičienė 
Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 52 646
El. paštas giedre.jurceviciene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Laima Boliaku
Švenčionėlių seniūnija 
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas laima.boliaku@svencionys.lt 
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Specialistė   
Rimutė Vilkaitienė 
Švenčionėlių seniūnija 
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas rimute.vilkaitiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Specialistė   
Meri Steckienė 
Švenčionėlių seniūnija 
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas meri.steckiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Nuostatai

IŠMOKOS

 

TEISINĖ INFORMACIJĄ

Informacija atnaujinama

VIENKARTINĖS FINANSINĖS PARAMOS GYDYMOSI TIKSLAMS SKYRIMAS

Vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-251 „Dėl vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Vienkartinė finansinė parama skiriama tik nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje arba įtraukti į Švenčionių rajono savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Vienkartinė finansinė parama asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims skiriama gydymosi išlaidoms, t.y. vaistų ir kitų medicinos priemonių įsigijimui, gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugoms, transporto išlaidoms vykimui į gydymo įstaigas iš dalies kompensuoti:
– kai vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 3 VRP dydžio (Valstybės remiamos pajamos- toliau-VRP), o turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžio;
– kai bendrai gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 2 VRP dydžiai, o turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžio kiekvienam šeimos nariui arba gyvenančiam, bendro ūkio siejamam, nesusituokusiam asmeniui;
– asmeniui, kurio susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą, kai bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 4 VRP dydžio, o turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžių tenkančių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui.

Vienkartinė finansinė parama asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus asmenis, kurių susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą. Šiems asmenims vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama pagal poreikį, bet ne daugiau kaip keturis kartus per kalendorinius metus.

Vienkartinei finansinei paramai gauti pateikiami šie dokumentai:
– laisvos formos prašymas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
– dokumentas (ligos istorijos išrašas, epikrizė, medicininė pažyma ir kt.) iš gydymo įstaigos, kuris išduota ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki kreipimosi;
– pažyma iš mokymosi įstaigos, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių ar studijuojančių nuolatines studijas, vaikų;
– pažyma (os) apie asmens (šeimos nario) trijų paskutinių mėnesių iki prašymo pateikimo dienos gaunamas pajamas (išskyrus pažymą apie gaunamas socialines išmokas);
– tuo atveju, kai pareiškėjas kreipiasi dėl kompensacinės technikos ir protezavimo išlaidų kompensavimo, dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas gydymo bei medicininės reabilitacijos tikslams (sąskaitą-faktūrą ar kasos orderius, ar kasos čekius, patvirtintus įmonės spaudu);
– rašytinį sutikimą dėl informacijos rinkimo iš kitų institucijų, susijusią su vienkartinės finansinės paramos skyrimu;
– kitus reikiami dokumentai, priklausomai nuo aplinkybių.

Vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama:
– iki 1 VRP – kai pareiškėjo susirgimas neįtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą;
– iki 3 VRP – kai pareiškėjo susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą.
Prašymą dėl vienkartinės finansinės paramos gavimo vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantis asmuo gali pateikti seniūnijai pagal gyvenamąją vietą arba rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius), adresu: Vilniaus g. 19, Švenčionys (134 kab.), tel. pasiteirauti: (8 387) 66 383.

APRŪPINIMAS TECHNINĖMIS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 Asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-65.

Asmenys, pageidaujantys gauti techninės pagalbos priemones gali kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą arba į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą, adresu: Stoties g. 16, Švenčionys, tel. pasiteirauti: (8 387) 51 660 ir pateikti:

– nustatytos formos prašymą;
– išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– neįgaliojo pažymėjimą;
– kitus dokumentus pagal pareikalavimą (specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ir pan.).

Asmuo dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo gali tiesiogiai kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

INFORMACIJA APIE BŪSTO PRITAIKYMĄ ŽMONĖMS SU NEGALIA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
 2. Bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
 3. Kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 • Asmenims iki 18 metų.
 • Neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros (reikalinga 027/a forma dėl paskirtų dializės procedūrų).
 • Asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas..
 • Dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Prašymą (Prašymo forma) pritaikyti būstą gali pateikti  asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvai, suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti Savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

 Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
1. neįgaliojo asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
2. Išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializės procedūros arba jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo (kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai);
3. Pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokymosi pagal formaliojo švietimo programą), teikiama tuo atveju jeigu neįgalusis mokosi;
4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliam asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
5. dokumentą, patvirtinantį neįgaliojo asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymu nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.
 • Būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką.
 • Būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos.
 • Dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.).
 • Naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti.
 • Būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
 • Būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą).
 • Būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).
 • Būsto paskirtis turi būti gyvenamoji.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems  tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. vasario 19 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-103: „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-01).

   SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖJE

2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2012 metais finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras;
 • VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras;
 • VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-794 ,,Dėl 2012 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2012 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 51,30 tūkst. litų, iš jų, iš valstybės biudžeto – 46,17 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 5,13 tūkst. litų. Lėšos projektams finansuoti paskirstytos sekančiai:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 17,00 tūkst. litų;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 30,00 tūkst. litų;
 • VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybai – 4,30 tūkst. litų; 

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui finansavimas neskirtas.  

2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo rodikliai:

Iš viso 2012 metais suteiktos 2939 socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius – 246, iš jų, 201 suaugęs neįgalus asmuo, 5 vaikai su negalia ir 40 neįgaliųjų šeimų narių.

Projektuose numatytai veiklai vykdyti panaudota iš viso 51,30 tūkst. litų suma, iš jų, iš valstybės biudžeto – 46,17 tūkst. litų suma, iš savivaldybės biudžeto – 5,13 tūkst. litų suma.

 Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas gavo 120 asmenų, iš jų, 75 suaugę neįgalieji, 5 vaikai su negalia ir 40 šeimos narių. Panaudota šiai paslaugai teikti iš viso 15,50 tūkst. litų suma.

 – Asmeninio asistento pagalba buvo suteikta 132 neįgaliesiems, iš jų, 127 suaugusiems neįgaliesiems ir 5 vaikams su negalia. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 24,08 tūkst. litų suma.

– Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugas gavo 35 suaugę neįgalieji. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 4,58 tūkst. litų suma.

– Meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose paslaugas gavo 20 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 3,57 tūkst. litų suma.

– Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas gavo 16 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 3,57 tūkst. litų suma.

– Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija iš viso suteikė 64 suaugusiems neįgaliesiems 355 socialinės reabilitacijos paslaugas, iš jų: 12 asmenų suteikė 114 asmeninio asistento paslaugų; 16 asmenų suteikė 45 užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugas; 20 asmenų suteikė 117 meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose paslaugų ir 20 asmenų  suteikė 79 sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose paslaugas. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius – 5, iš jų, 2 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 17,0 tūkst. litų sumą, iš jų: asmeninio asistento paslaugai suteikti – 7,58 tūkst. litų sumą; užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 2,28 tūkst. litų sumą; meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 3,57 tūkst. litų sumą ir sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose paslaugai suteikti – 3,57 tūkst. litų sumą.

 – VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras iš viso suteikė 115 suaugusiųjų neįgaliųjų, 5 vaikams su negalia ir 36 neįgaliųjų šeimos nariams 2024 socialinės reabilitacijos paslaugas, iš jų: 63 suaugusiems neįgaliesiems, 5 neįgaliems vaikams bei 36 šeimos nariams suteikė 798 neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas ir 115 suaugusių neįgaliųjų ir 5 vaikams su negalia suteikė 1226 asmeninio asistento paslaugas. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius – 3, iš jų, 2 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 30,0 tūkst. litų sumą, iš jų: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugoms suteikti – 13,50 tūkst. litų sumą ir asmeninio asistento paslaugai suteikti – 16,50 tūkst. litų sumą.

 – VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba iš viso suteikė 22 suaugusiems neįgaliesiems ir 4 neįgaliųjų šeimoms 560 socialinės reabilitacijos paslaugas, iš jų: 12 suaugusių neįgaliųjų ir 4 šeimoms suteikė 240 neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugų ir 19 suaugusių neįgaliųjų 320  užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugų. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius – 4.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 4,30 tūkst. litų sumą, iš jų: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugoms suteikti – 2,0 tūkst. litų sumą ir asmeninio užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti –  2,30 tūkst. litų sumą. 

2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2013 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras;
 • VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba;
 • Švenčionėlių sporto klubas ,,Žeimenis”. 

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-868 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2013 metais finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2013 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 80,20 tūkst. litų., iš jų, iš valstybės biudžeto – 72,18 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 8,02 tūkst. litų. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 31,00 tūkst. litų, iš jų, iš valstybės biudžeto – 27,90 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 3,10 tūkst. litų;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 47,00 tūkst. litų, iš jų, iš valstybės biudžeto – 42,30 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 4,70 tūkst. litų;
 • VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybai – 2,20 tūkst. litų, iš jų, iš valstybės biudžeto – 1,98 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 0,22 tūkst. litų;
 • Švenčionėlių sporto klubo ,,Žeimenis” pateiktam 2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui finansavimas neskirtas.

2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo rodikliai:

                                                                                

Iš viso  2013 metais suteikta 3668 socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 221, iš jų: 175 suaugę neįgalieji,  4 neįgalūs vaikai ir 42 šeimos nariai.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas gavo iš viso 116 asmenų, iš jų: 70 suaugusių neįgaliųjų, 4 neįgalūs vaikai ir 42 šeimos nariai. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 16,82 tūkst. litų suma.

Asmeninio asistento pagalba buvo suteikta iš viso 118 neįgaliųjų, iš jų: 114 suaugusiems neįgaliesiems ir 4 neįgaliems vaikams. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 37,70 tūkst. litų suma.

Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugas gavo iš viso 26 suaugę neįgalieji. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 9,50 tūkst. litų suma.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose paslaugas gavo 19 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 9,60 tūkst. litų suma.

Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas gavo 16 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 6,40 tūkst. litų suma.

– Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija iš viso  2013 metais suteikė 560 socialinės reabilitacijos paslaugų: asmeninio asistento, užimtumo įvairiuose būreliuose, meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose ir sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose paslaugų. Paslaugos teiktos 10 mėn. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius – 63 suaugę neįgalieji. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų 4 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 31,00 tūkst. litų sumą, iš jų: asmeninio asistento paslaugai suteikti – 7,70 tūkst. litų sumą; užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 7,3 tūkst. litų sumą; meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 9,6 tūkst. litų sumą ir sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose paslaugai suteikti – 6,4 tūkst. litų sumą.

– VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras iš viso  2013 metais suteiktė 2773 socialinės reabilitacijos paslaugas: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo bei asmeninio asistento paslaugas. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 148, iš jų: 102 suaugusieji neįgalieji, 4 neįgalūs vaikai ir 42 šeimos nariai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų 3 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 46,82 tūkst. litų sumą, iš jų: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugoms suteikti – 16,82 tūkst. litų sumą ir asmeninio asistento paslaugai suteikti – 30,00 tūkst. litų sumą.

– VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba iš viso  2013 metais suteiktos 335 socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 10 suaugusių neįgaliųjų. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 4, iš jų neįgaliųjų – 0.

Organizacija iš viso užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti panaudojo 2,20 tūkst. litų sumą.

2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2014 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A-739 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2014 metais finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2014 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 82,20 tūkst. litų., iš jų, iš valstybės biudžeto – 73,98 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 8,22 tūkst. litų. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 •  Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 36,100 tūkst. litų, iš jų, iš valstybės biudžeto – 32,49 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 3,61 tūkst. litų;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 46,10 tūkst. litų, iš jų, iš valstybės biudžeto – 41,49 tūkst. litų ir iš savivaldybės biudžeto – 4,61 tūkst. litų.

2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo rodikliai:

                                                                                

Iš viso  2014 metais suteikta 1846 socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 163, iš jų: 136 suaugę neįgalieji ir 27 šeimos nariai.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas gavo iš viso 62 asmenys, iš jų: 35 suaugę neįgalieji ir 27 šeimos nariai. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 16,00 tūkst. litų suma.

Asmeninio asistento pagalba buvo suteikta iš viso 85 suaugusiems neįgaliesiems. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 39,44 tūkst. litų suma.

Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugas gavo iš viso 16 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 8,06 tūkst. litų suma.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose paslaugas gavo 19 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 11,54 tūkst. litų suma.

Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas gavo 16 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 7,16 tūkst. litų suma.

– Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija iš viso  2014 metais suteikė 688 socialinės reabilitacijos paslaugas. Paslaugos teiktos 12 mėn. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius – 63 suaugę neįgalieji. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 6, iš jų 4 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 36,10 tūkst. litų sumą, iš jų: asmeninio asistento paslaugai suteikti – 9,34 tūkst. litų sumą; užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 8,06 tūkst. litų sumą; meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 11,54 tūkst. litų sumą ir sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose paslaugai suteikti – 7,16 tūkst. litų sumą.

– VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras iš viso  2014 metais suteikė 1158 socialinės reabilitacijos paslaugas. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 100, iš jų: 73 suaugusieji neįgalieji ir 27 šeimos nariai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 4, iš jų 3 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 46,10 tūkst. litų sumą, iš jų: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugoms suteikti – 16,00 tūkst. litų sumą ir asmeninio asistento paslaugai suteikti – 30,10 tūkst. litų sumą.

2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2015 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-831 ,,Dėl 2015 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2015 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 29744,0 Eur (102700,0 Lt), iš jų, iš valstybės biudžeto – 26770,0 Eur (92430,0 Lt) ir iš savivaldybės biudžeto – 2974,0 Eur (10270,0 Lt). Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 •  Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 11295,0 Eur (39000,0 Lt), iš jų, iš valstybės biudžeto – 10166,0 Eur (35100,0 Lt) ir iš savivaldybės biudžeto – 1129,0 Eur (3900,0 Lt);
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 18449 Eur (63700,0 Lt), iš jų, iš valstybės biudžeto – 16604,0 Eur (57330,0 Lt) ir iš savivaldybės biudžeto – 1845,0 Eur (6370,0 Lt).

2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo rodikliai:

                                                                                

Iš viso  2015 metais suteiktos 2257 socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 202, iš jų: 162 suaugę neįgalieji ir 40 šeimos nariių.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas gavo iš viso 125 asmenys, iš jų: 85 suaugę neįgalūs asmenys ir 40 jų šeimos narių. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 7049 eurų suma.

Asmeninio asistento pagalba buvo suteikta iš viso 108 suaugusiems neįgaliesiems. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 13958 eurų suma.

Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugas gavo iš viso 16 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 2721 eurų suma.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose paslaugas gavo 19 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 3755 eurų suma.

Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas gavo 22 suaugę neįgalieji. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 2261 eurų suma.

– Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija iš viso  2015 metais suteikė 746 socialinės reabilitacijos paslaugas. Paslaugos teiktos 12 mėn. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius – 66 suaugę neįgalieji. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 6, iš jų 4 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 11295 eurų sumą, iš jų: asmeninio asistento paslaugai suteikti – 2558 eurų sumą; užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 2721 eurų sumą; meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 3755 eurų sumą ir sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose paslaugai suteikti – 2261 eurų sumą.

– VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras iš viso  2015 metais suteikė 1511 socialinės reabilitacijos paslaugas. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 136, iš jų: 96 suaugę neįgalieji ir 40 jų šeimos nariių. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų 3 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 18449 eurų sumą, iš jų: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugoms suteikti – 7049 eurų sumą ir asmeninio asistento paslaugai suteikti – 11400 eurų sumą.

2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2016 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A-761 ,,Dėl 2016 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2016 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 29535 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 26581 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2954 Eur. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 •  Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 10187 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 9168 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 1019 Eur;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 19348 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 17413 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 1935 Eur.

Iš viso  2016 metais suteiktos 2043 socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 164, iš jų: 156 suaugę neįgalieji ir 8 šeimos nariai.

 Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugas gavo 26 suaugę asmenys, turintys neįgalią. Panaudota šiai paslaugai suteikti 7281,00 Eur.

 Asmeninio asistento pagalba buvo suteikta 103 suaugusiems neįgaliems asmenims. Panaudota šiai paslaugai suteikti 16625,00 Eur.

 Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugas gavo iš viso 16 suaugusių neįgaliųjų. Panaudota šiai paslaugai suteikti iš viso 2556,00 Eur.

 Meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose paslaugas gavo 22 suaugę neįgalieji asmenys. Panaudota šiai paslaugai suteikti 2944,00 Eur.

 Pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas gavo 8 neįgaliųjų šeimos nariai. Panaudota šiai paslaugai suteikti 129,00 Eur.

–  Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija iš viso  2016 metais suteikė 624 socialinės reabilitacijos paslaugas. Paslaugos teiktos 12 mėn. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius – 73 asmenys, iš jų, 65 suaugę asmenys su negalia ir 8 jų šeimos nariai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 6, iš jų 4 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 10187 Eur, iš jų: neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugai tsueikti – 2276 Eur; asmeninio asistento paslaugai suteikti – 2282 Eur; užimtumo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 2556 Eur; meninių ir kitų gebėjimų lavinimo įvairiuose būreliuose paslaugai suteikti – 2944 Eur ir pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugai suteikti – 129 Eur.

– VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras iš viso  2016 metais suteikė 1419 socialinės reabilitacijos paslaugų. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 91 suaugęs asmuo su negalia. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų 3 neįgalūs asmenys.

Organizacija iš viso socialinės reabilitacijos paslaugoms suteikti panaudojo 19348 Eur, iš jų: neįgaliųjų socialinių dienos užimtumo paslaugoms suteikti – 5005 Eur ir asmeninio asistento paslaugai suteikti – 14343 Eur.  

2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2017 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras;
 • Maltos ordino pagalbos tarnyba.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-857 ,,Dėl 2017 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2017 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 30118 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 24094 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 6024 Eur. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 •  Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 11888 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 9510 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2378 Eur;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 18230 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 14584 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 3646 Eur;
 • Maltos ordino pagalbos tarnybai finansavimas prokjekto įgyvendinimui neskirtas.

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2018 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A-953 ,,Dėl 2018 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2018 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 33732 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 26986 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 6746 Eur. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 14374 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 11500 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2874 Eur;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 19358 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 15486 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 3872 Eur.

– Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija iš viso 2018 metais suteikė 500 socialinės reabilitacijos paslaugų. Paslaugos teiktos 12 mėn. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius – 72 asmenys, iš jų, 66 suaugę asmenys su negalia ir 6 jų šeimos nariai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 6, iš jų 4 neįgalūs asmenys. 

– VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras iš viso 2018 metais suteikė 4086 socialinės reabilitacijos paslaugas. Bendrą naudą gavusių asmenų skaičius 93 suaugę asmenys su negalia. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų 3 neįgalūs asmenys.

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2019 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras;
 • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis” Švenčionių skyrius.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-937 ,,Dėl 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 44201 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 36727 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 7474 Eur. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

 • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 12118 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 9627 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2491 Eur;
 • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 15431 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 12940 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2491 Eur.;
 • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis” Švenčionių skyriui – 16652 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 14160 Eur ir savivaldybės biudžeto – 2492 Eur.

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS SKIRTOS LĖŠOS

Metai

Skirta projektams finansuoti

Skirta savivaldybės administra-cijai projektams administruo-ti (VB)

Skirta IŠ VISO (VB+SB)

Pateiktų projektų paraiškų skaičius

Finansuo-tų projektų skaičius

Viso

(VB+SB)

Iš valstybės biudžeto

(VB)

Iš savivaldy-bės biudžeto

(SB)

2012

51,30 tūkst. Lt

46,17 tūkst. Lt

5,13 tūkst. Lt

2,31 Lt

53,61 Lt

4

3

2013

80,20 tūkst. Lt

72,18 tūkst. Lt

8,02 tūkst. Lt

3,61 Lt

83,81 Lt

4

3

2014

82,20 tūkst. Lt

73,98 tūkst. Lt

8,22 tūkst. Lt

4,44 Lt

86,64 Lt

2

2

2015

29744 Eur

26770 Eur

2974 Eur

1606 Eur

31350 Eur

2

2

2016

29535 Eur

26581 Eur

2954 Eur

1329 Eur

30864 Eur

2

2

2017 

30118 Eur

 24094 Eur 

6024 Eur

1205 Eur

31323Eur 

 3

 2

2018

33732 Eur

 26986 Eur

 6746 Eur

1349 Eur

35081Eur

 2

 2

2019

 44201 Eur

 36727 Eur

 7474 Eur

1836 Eur

46037 Eur

 3

 3

Informacija apie laisvas vietas Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Šventos socialinės globos namuose

Eil.
Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 1.

Šventos socialinės globos namai

30

0

2

Iš viso:

30

0

2

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2022-11-16

Comments are closed.

Close Search Window