Socialinės paramos skyrius

I–IV: 7. 45–16.45 val.
V: 7.45–15.30 val.
pietūs  12.00–13.00 val.

Visa informacija

Vedėja
Eglė Jakštaitė-Rouda
133 kab.
Tel./faks. (8 387) 66 357
El. paštas sps@svencionys.ltegle.jakstaite@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos
Viešų ir privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija

Vyriausioji specialistė
Jolita Lazdinienė
131 kab.
Tel. (8 387) 66 383
El. paštas sps@svencionys.ltjolita.lazdiniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Danguolė Karmonienė
131 kab.
Tel. (8 387) 66 383
El. paštas sps.apskaita@svencionys.ltdanguole.karmoniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Daiva Gudelienė
130 kab.
Tel. (8 387)  66 383
El. paštas daiva.gudeliene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Viktorija Aidietienė
130 kab.
Tel. (8 387)   66 383
El. paštas viktorija.aidietiene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Lina Šalnienė
135 kab.
Tel. (8 387) 66 358
El. paštas lina.salniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Irina Poklikajeva
135 kab.
El. paštas irina.poklikajeva@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Rasa Subačiūtė
132 kab.
Tel (8 387) 66 358
El. paštas rasa.subaciute@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
Evelina Žigaitė
134 kab.
El. paštas evelina.zigaite@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
Lina Meilūnienė
215 kab.
El. paštas lina.meiluniene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Jovita Vasiliauskienė
132 kab.
Tel. (8 387) 66 358
El.paštas jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Armintė Dervinienė
Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 52 646
El. paštas arminte.derviniene@svencionys.lt  
Specialieji reikalavimai ir funkcijos 

Vyresnioji specialistė
Jurga Aksenavičienė
Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 244
El. paštas jurga.aksenaviciene@svencionys.lt   
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Specialistė  
Gelena Verik 
Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 244
El. paštas gelena.verik@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos  

Specialistė  
Galina Čuvalova 
Švenčionių seniūnija
Tel.  (8 387)  52 646
El. paštas galina.cuvalova@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos  

Specialistė   
Giedrė Jurcevičienė 
Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 52 646
El. paštas giedre.jurceviciene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyresnioji specialistė
Laima Boliaku
Švenčionėlių seniūnija 
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas laima.boliaku@svencionys.lt 
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Specialistė   
Rimutė Vilkaitienė 
Švenčionėlių seniūnija 
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas rimute.vilkaitiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Specialistė   
Meri Steckienė 
Švenčionėlių seniūnija 
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas meri.steckiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Nuostatai

IŠMOKOS

TEISINĖ INFORMACIJĄ

Informacija atnaujinama

TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS GYDYMOSI IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-173 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pašalpos skiriamos ir mokamos  Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
 • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas;
 • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje arba laikinoji apsauga;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Šių valstybių piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas.

Ir

 • deklaravę gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir faktiškai gyvena Savivaldybės teritorijoje;
 • nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvena Savivaldybės teritorijoje;
 • Savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą, kai su būsto nuomotoju yra raštu sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre.

 Tikslinė pašalpa gali būti skiriama asmenims gydymosi išlaidoms iš dalies kompensuoti:

 • sunkios ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Sunkių ligų sąrašą (toliau – Sunkių ligų sąrašas), atveju ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų sąrašą (toliau – Sunkiomis ligomis sergančių vaikų sąrašas) atveju:
 • kai kreipiamasi pirmą kartą, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 VRP dydžio per mėnesį – iki 3 VRP dydžių;
 • kai kreipiamasi antrą ir paskesnius kartus dėl šios ligos tęstinio gydymo, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3,5 VRP dydžio per mėnesį – iki 2 VRP dydžių.
 • sergantiems onkologine liga:
 • kai kreipiamasi pirmą kartą ir yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta transplantacinė operacija, medicininė operacija, taikomas radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas) dėl šios ligos, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 5 VRP dydžių per mėnesį – iki 3 VRP dydžio;
 • kai kreipiamasi antrą ir paskesnius kartus, kai reikalingas tęstinis gydymas dėl šios ligos, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 5 VRP dydžio per mėnesį – iki 2 VRP dydžių.
 • medicininės operacijos, įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Didžiųjų operacijų sąrašą (toliau – medicininė operacija) ir smegenų insulto, miokardo infarkto ar sunkios traumos atvejais, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3,5 VRP dydžio per mėnesį:
 • kai taikomas reabilitacinis gydymas, skiriama iki 2,5 VRP dydžio;
 • kai nėra taikomas reabilitacinis gydymas, skiriama iki 2 VRP dydžių.
 • nekompensuojamų, gydytojo paskirtų būtinų vaistų bei mokamų medicininių tyrimų, kurių nėra galimybės atlikti nemokamai, atlikimo ir kitoms būtinoms gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Gali būti skiriama tikslinė pašalpa, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį – iki 1,5 VRP dydžio.
 • iš dalies apmokėti gydytojų paskirtų nekompensuojamų medicininių  techninės pagalbos priemonių, naudojamų namų sąlygomis (klausos aparatų, insulino pompų, endoprotezų, dirbtinių akies lęšiukų ir kt.) ir akinių įsigijimą, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžio per mėnesį – iki 2 VRP dydžių.
 • iš dalies apmokėti išlaidas neįgaliųjų enterinei mitybai, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 VRP dydžio per mėnesį – iki 2 VRP dydžių.
 • gali būti skiriama asmeniui, neturinčiam neįgalumo, būtinos kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą išlaidoms padengti, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių per mėnesį – iki 1,5 VRP dydžių.

Dėl tikslinių pašalpų, skirtų gydymui, asmuo turi kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo taikyto gydymo dienos.

Norint gauti pašalpą asmuo turi pateikti medicininių dokumentų išrašus (apie taikytus gydymo metodus ar atliktą operaciją, ar patirtą traumą ir kt. asmens sveikatos būklę) ir  dokumentus, įrodančius patirtas (patiriamas) išlaidas (sąskaitas – faktūras, pinigų paėmimo kvitus, kasos čekius, išankstines sąskaitas, gydytojų išduotus galiojančius receptus).

Periodinė pašalpa asmeniui gali būti skiriama apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, asmenims, neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Sąlyginė pašalpa yra 1 VRP dydžio ir gali būti skiriama asmens gydymuisi priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų ligų, kai vidutinės bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio per mėnesį ir pašalpa mokama kas mėnesį, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka, imant trijų mėnesių iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas.

Pašalpos neskiriamos:

 • nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo nuslėpė arba pateikė neteisingus ir (ar) iš dalies nutylėtus duomenis apie gaunamas pajamas, apie save ir bendrai gyvenančius asmenis arba nepateikė paramos būtinumą įrodančių ir patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų;
 • kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo nesudaro galimybės per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos patikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų ir kitų aplinkybių;
 • kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui viršija nustatytus VRP dydžius;
 • medicininiuose dokumentuose nurodytos ligos ir medicininės operacijos nėra įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus Sunkių ligų sąrašą, Sunkiomis ligomis sergančių vaikų sąrašą ir Didžiųjų operacijų sąrašą;
 • lėtinių ligų gydymo išlaidoms kompensuoti;
 • pašalpos skyrimo atvejis nenumatytas.

Prašymą dėl pašalpos skyrimo vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantis asmuo gali pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje „Viename langelyje“ adresu: Vilniaus g. 19, Švenčionys

INFORMACIJA APIE BŪSTO PRITAIKYMĄ ŽMONĖMS SU NEGALIA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Būstas pritaikomas asmenims su negalia, kuriems nustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis), jeigu jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti arba negauna ilgalaikės socialinės globos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje socialinės globos įstaigoje, arba negauna paliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje įstaigoje, ir:

 1. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų, arba
 2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
 3. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios, arba
 4. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo. 

Sudarant būsto pritaikymo eilęprioritetas teikiamas asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. asmenims iki 18 metų;
 2. asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 3. asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 4. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 5. asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį. 

Būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:

 1. savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
 2. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija;
 3. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
 4. skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, jei asmuo ar atstovas parduoda asmens poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens poreikiams pritaikytą būstą. 

Prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgalusis arba jam atstovaujantis asmuo

Prašyme nurodoma: asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti pageidaujamą būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją jis pateikia Būsto pritaikymo asmenims su negalia komisijai, jai atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą. Kartu su prašymu neįgalusis ar jo atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 1. asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
 2. dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas, teikiama jei yra teisė į prioritetą (t. y. išrašą iš asmens medicininių dokumentų forma Nr. 027/a jei asmeniui paskirtos dializės procedūros);
 3. išrašą iš asmens medicininių dokumentų forma Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
 4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
 5. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas. 

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų);
 2. būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo,  ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
 4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka (nurodomas vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), būsto adresas, sutikimas dėl būsto pritaikymo), kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius yra priėmęs sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens poreikiams;
 5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo;
 6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 7. jei būsto statyba nebaigta (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), jis turi nuosavybės teise priklausyti asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties, parengtos pagal Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties formą pasirašymo dienos;
 8. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą). 

Prašymo forma

Prašymą ir dokumentus galima pateikti Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje, Vilniaus g. 19, Švenčionys arba galite parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių

Dėl išsamesnės konsultacijos būsto pritaikymo klausimais kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą  Lazdinienę, el.p. jolita.lazdiniene@svencionys.lt . tel. +370 387 66383

Informacija apie laisvas vietas Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Šventos socialinės globos namuose

Eil.
Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 1.

Šventos socialinės globos namai

30

0

2

Iš viso:

30

0

2

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2022-11-16

Comments are closed.

Close Search Window