1. Mėžionių, Paulinavo pilkapynas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 2. Inturkės miestelio žydų žudynių vieta ir kapas I (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 3. Inturkės miestelio žydų žudynių vieta ir kapas II (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 4. Inturkės miestelio žydų žudynių vieta ir kapas III (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 5. Labanoro mūšio vietos komplekso Kauno bunkerio vieta (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 6. Labanoro mūšio vietos komplekso Margio bunkerio vieta (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 7. Kumelynės pilkapynas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 8. Labanoro pilkapynas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 9. Lietuvos partizanų P. Meidaus ir J. Sapkausko kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 10. Lietuvos partizanų D.Meidaus ir A.Šapokos kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 11. Lietuvos partizano Martyno Vaidoto Salmino kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 12. Lietuvos partizano Juliaus Deveikio kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 13. Lietuvos partizanų kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 14. Šiaurės Rytų partizanų sr. visuomeninės dalies vadavietė (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 15. Lietuvos partizanų V.Godos ir K. Juzelsko kapas ( Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 16. Stirnių pilkapynas ( Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 17. Stirnių pilkapynas II (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 18. Paaldikio pilkapynas (Patikrinimo aktas, nuotrukos)
 19. Akvieriškės piliakalnis su gyvenviete (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 20. Lietuvos partizano Vaclovo Leišio kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 21. Vandens malūnas su technologine įranga (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 22. Reškutėnų piliakalnis su gyvenviete (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 23. Reškutėnų senovės gyvenvietė III (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 24. Lietuvos partizano Antano Lapėno kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 25. Lietuvos partizano Marijono Jakšto kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 26. Lietuvos partizanų kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 27. Lietuvos partizano Broniaus Lapėno – Miškinio kapas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 28. Pašaminės kapinynas (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 29. Švenčionių žydų kapinės (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 30. Paduobės piliakalnis (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 31. Švenčionėlių pilkapis (Patikrinimo aktas, nuotraukos)
 32. Švenčionių stačiatikių cerkvė (Patikrinimo aktas, nuotraukos)

Comments are closed.

Close Search Window