Laukiamam vėjo sustiprėjimui 20 m/sek ir daugiau.
Esant tokiam vėjui, lūžta dideli medžiai, elektros perdavimo ir telefono linijų atramos, griūna silpnos konstrukcijos statiniai, nukeliami stogai ir kt. Kyla grėsmė žmonių gyvybei ir galimi dideli nuostoliai ūkiui.
Siekiant pasirengti tinkamai sutikti ir greitai bei deramai šalinti laukiamo stichinio meteorologinio reiškinio (uragano) padarinius rekomenduojame:
Įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovams:
vykdyti saugos darbe ir civilinės saugos planuose numatytas priemones; patikrinti ir paruošti autonominius elektros šaltinius, papildyti kuro atsargas, patikrinti akumuliatorius ir t.t.; paruošti statybos aikšteles, laikinai sustabdyti išorinius statybos darbus aukštyje, kada naudojami pastoliai; pritvirtinti mechanizmus ir kranus; uždaryti gamybinių, administracinių, mokymo įstaigų duris, langus, orlaides, ventiliacijos angas; nutraukti ikimokyklinių įstaigų darbą, perduodant vaikus tėvams.
Gyventojams:
sandariai uždaryti duris, langus, orlaides; nepalikti automobilių ir nesislėpti juose prie didelių medžių; neremontuoti patiems sugadintų elektros tinklų, neliesti atitrūkusių elektros laidų; nutraukti darbus laukuose, stengtis būti namuose; namuose nesėdėti arti židinių (krosnių) ir dūmtraukių; pasiruošti geriamo vandens ir maisto atsargų; saugotis vėjo nešamų šukių, skardos gabalų, čerpių ir kitų stambių daiktų; atidėti planuotas keliones; būti dėmesingiems ir atsargiems; gamtos situaciją sutikti pasiruošus.

Comments are closed.

Close Search Window