IŠKILUS POTVYNIO GRĖSMEI BŪKITE PASIRENGĘ APSISAUGOTI PATYS BEI APSAUGOTI SAVO TURIMĄ TURTĄ, GYVULIUS:
1. Apdrauskite savo šeimos narių gyvybę ir turtą;
2. Gerai izoliuokite visus elektros laidus;
3. Paruoškite gyvuliams ir baldams pakylas;
4. Užsandarinkite šulinius;
5. Paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones naudojimui (apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais);
6. Apsirūpinkite neperšlampama apranga (guminiais batais, apsiaustais);
7. Sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo grotelės;
8. Apsirūpinkite maisto atsargomis (ne mažiau kaip 10-čiai parų), geriamuoju vandeniu, medikamentais;
9. Pasirūpinkite degtukais, žvakėmis, malkomis, žibalu, žibalinėmis lempomis, žibintais;
10. Iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas;
11. Vertingus arba lengvus daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges;
12. Kad apsaugoti namą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus;
13. Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki namų;
14. Patikrinkite ar garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliko cheminių medžiagų (dažų, tepalų, degalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.

JEI KILUS POTVYNIUI, NUTARĖTE EVAKUOTIS, PRIEŠ PALIKDAMI NAMUS:
1. Išjunkite elektrą, užsukite vandens ir dujų sklendes;
2. Užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus;
3. Pasiimkite būtiniausius daiktus (pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, maisto, geriamojo vandens, drabužius pagal sezoną, higienos priemones, dokumentus, pinigus, brangenybes, mobilųjį telefoną ir telefono pakrovėją).

JEI KILUS POTVYNIUI LIEKATE SAVO GYVENAMOJOJE VIETOJE:
1. Jei apie namus jau kyla vanduo, pakilkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose;
2. Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į atvirą šulinį, vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi;
3. Eidami keliese per užtvindytą vietovę, susirišti vienas su kitu virve;
4. Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės už jų ir laukite pagalbos;
5. Neišleiskite iš namų vienų mažamečių vaikų, pagyvenusių ir žmonių su negalia;
6. Atsargiai naudokitės elektros ir dujiniais prietaisais;
7. Padėkite laukiniams žvėrims iš pavienių sausumos salelių perkeldami juos į laukus;
8. Palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę padėti vieni kitiems!
9. Išmokite pagalbos ženklus.

PAGALBOS ŽENKLAI
– ant stogo stovintis žmogus, V raidės forma pakėlęs rankas – GELBĖKITE!
– iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – REIKALINGA PAGALBA!
– mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa: trystrumpi, trysilgi, trys trumpi blyksniai) – REIKALINGA SKUBI PAGALBA!

ATSLŪGUS POTVYNIUI:
1. Nelieskite nutrūkusių laidų, neįjunginėkite elektros prietaisų;
2. Jei nesate specialistai, neatlikinėkite patys elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbų;
3. Negerkite šulinio vandens, jis gali būti užterštas;
4. Nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų;
5. Išvalykite šulinius (ištraukite šiukšles, pagalius, išsemkite nešvarų vandenį). Po paros atsiradusį vandenį išsemkite. Vartoti vandenį galėsite leidus kompetentingų institucijų darbuotojams (kai iš šulinių vandens bus pašalintas chloras ir atlikti laboratoriniai tyrimai).
*Dėl geriamojo vandens kokybės tyrimo šuliniuose galite kreiptis į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją.

Comments are closed.

Close Search Window