Savivaldybės kontrolierė
Milda Vainickienė
102 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas 
kontrole@svencionys.ltmilda.vainickiene@svencionys.lt

Vyriausioji patarėja
Irena Rutkovskienė
103 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El.paštas 
irena.rutkovskiene@svencionys.lt

Vyriausioji specialistė
Roma Stundžienė

103 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas 
roma.stundziene@svencionys.lt


Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima pirmadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45).

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Institucijos paskirtis

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai


Audito išorinės peržiūros ataskaitos

2021 metai

Veiklos planai

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021-2023 metų strateginis veiklos planas

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas (patikslintas)

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas

Veiklos ataskaitos

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Tvarkos

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas 

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus tvarkos taisyklės


Audito ataskaitos ir išvados:

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

Archyvas

Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir skelbia Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje kartu su Savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitomis.

Comments are closed.

Close Search Window