Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

Kada turėtų būti pradedama teikti

Teikėjas, adresas, kontaktiniai duomenys

1.

Atvirasis darbas su jaunimu

 Darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, siekiant ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

Ne vėliau nei per 10 dienų nuo kreipimosi

Švenčionių miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., tel. 8 686 99770

Pabradės miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės, Vilniaus g. 46, Pabradės m., tel. 8 623 53281

Švenčionėlių miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., tel. 8 622 53788

2.

Ikimokyklinis ugdymas

Paslauga, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, teikiama vaikui tėvų (globėjų / rūpintojų) pageidavimu pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo vaiko gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Nuo prašyme įvardijamos datos, jei nėra objektyvių kliūčių

Švenčionių lopšelis – darželis „Gandriukas” Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m., tel. 8 387 52130, el. p. gandriukas.svenciony@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija Upės g. 19, Pabradės m., tel. 8 387 54478, el. p. rastine@rytogimnazija.eu

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis – darželis „Vyturėlis” Ateities g. 50, Švenčionėlių m., tel. 8 387 33331, el. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyrius, Postavų g. 36, Adutiškio mstl., tel. 8 387 59244, el. p. adutiskio.vidurine@gmail.com

3.

Informavimas

Įvairių institucijų, įstaigų ar organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama asmenims reikalinga informacija apie socialinę, sveikatos, švietimo ir ugdymo pagalbą.

Informavimo paslaugos asmenims teikiamos individualiai, kreipimosi dieną

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius teikia informaciją kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m.,tel. 8 387 66367, el. p. svietimo.skyrius@svencionys.lt

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia informaciją socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66357, el. p. sps@svencionys.lt

 Švenčionių r. socialinių paslaugų centras teikia informaciją socialinių paslaugų, atvejo vadybos, globos centro veiklos ir kt. kausimais, Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31318,
el. p. centras@svencioniurspc.lt

VšĮ Švenčionių r. Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia informaciją sveikatos priežiūros klausimais, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 51317, el. p. svencioniupspc@gmail.com

4

Konsultavimas

Įvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Ne vėliau nei per 5 dienų nuo kreipimosi

Švenčionių r. sav. administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius teikia kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66367, el. p. svietimo.skyrius@svencionys.lt

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia konsultacijas socialinių paslaugų, vaikų globos ir piniginės paramos teikimo klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66357, el. p. sps@svencionys.lt

Švenčionių r. socialinių paslaugų centras teikia informaciją socialinių paslaugų, atvejo vadybos, globos centro veiklos ir kt. kausimais, Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31318,
el. p. centras@svencioniurspc.lt

Švenčionių r. savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) konsultuoja minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos ,socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 694 38799, el. p. nijole.stugliene@svencionys.lt

VšĮ Švenčionių r. Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia informaciją sveikatos priežiūros klausimais, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 51317, el. p. svencioniupspc@gmail.com

5.

Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas

Savivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

Paslauga pradedama teikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens kreipimosi į paslaugos teikėją dienos.

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka ir jos filialai, Vilniaus g.2/1, Švenčionių m., tel. 8 387 51649, 8 387 51662, el. p. viesoji.biblioteka@svencionys.lt, info@svencioniuvb.lt

6.

Neformalusis vaikų švietimas

Savivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

Neformalusis vaikų švietimas teikiamas bendrojo ugdymo mokyklose per visus mokslo metus, atsižvelgiant į mokyklos sudarytą veiklų tvarkaraštį. Kiti teikėjai paslaugą teikia neformaliojo vaikų švietimo paslaugos sutartyje nustatytu laiku.

Švenčionių lopšelis – darželis „Gandriukas” Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m., tel. 8 387 52130, el. p. gandriukas.svenciony@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis – darželis „Vyturėlis”, Ateities g. 50, Švenčionėlių m., tel. 8 387 33331, el. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija, Upės g. 19, Pabradės m., tel. 8 387 53889, el. p. rastine@rytogimnazija.eu

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos” gimnazija, Viliniaus g. 53, Pabradės m., tel. 8 387 53889, el .p. zeimenos.gimnazija@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31312, el. p. Mindaugo.gimnazija@svnc@gmail.com

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Adutiškio g. 18, Švenčionių m., tel. 8 387 51112, el. p. p.zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės meno mokykla, Vilniaus g. 8, Pabradės m., tel. 8 387 54205, el. p. pabradesmm@gmail.com; pabradesmm@takas.lt

Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla, Kaltanėnų g. 7, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31223, el. p. svencioneliumm@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionių Juliaus Siniaus mokykla, Lentupio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 51052, el. p. meno.miredo@gmail.com

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., tel. 8 387 44368, el. p. kaltnanenu.utc@gmail.com

Švenčionių rajono sporto centras, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 52480, el. p. sportocentras@svencionys.lt

Sveikatingumo ir sporto klubas „Švenčionėliai”, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., tel. 8 686 11500, el.p. donsalna@gmail.com

Jėgos sporto šakų klubas „Grifas”, Taikos g. 4, Švenčionių m., tel.8 686 18247, el. p. donka@dtiltas.lt

Viešoji įstaiga sporto klubas „Liūto narvas”, A. Rymo g. 10, Švenčionių m., tel. 8 682 10787, el.p. liutonarvas@gmail.com

7.

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas, patarimų dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka teikimas, taikaus ginčo išsprendimo veiksmų atlikimas ir taikos

Iš karto arba ne vėliau nei per 5 darbo dienas

Švenčionių r. sav. administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66372, el. p. juristas@svencionys.lt

8.

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas

Paslaugos, padedančios asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų, skubiais atvejais – tą pačią dieną

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sodų g. 30, Švenčionių m., tel. 8 387 51404, el. p. sc.svencionys@gmail.com

Bendruomeniniai šeimos namai. Projektinė veikla- „Kompleksinės paslaugos šeimai”, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 66041, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

9.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamos paslaugos, pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra ir pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra.

Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centras, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 513 17, el. p. svencioniupspc@gmail.com

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centro Pabradės poliklinika, Upės g. 40, Pabradės m., tel. 8 387 51148 el. p. svencioniupspc@gmail.com

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centro Švenčionėlių poliklinika, Švenčionėlių g. 1, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31243 el. p. svencioneliaipspc@takas.lt

10.

Psichosocialinė pagalba

Pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, santuokos nutraukimą, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų, skubiais atvejais – tą pačią dieną

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31318 el. p. centras@svencioniurspc.lt

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sodų g. 30, Švenčionių m., tel. 8387 51404 el. p. sc.svencionys@gmail.com

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos Psichikos sveikatos centras, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 68221, el. p. svencioniupspc@gmail.com

Bendruomeniniai šeimos namai. Projektinė veikla – „Kompleksinės paslaugos šeimai”, Stūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 66041, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

11.

Šeimos mediacija

Neteisminė ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai, dalyvaujantys kompleksinių paslaugų šeimai projektų veiklose, padeda šeimai rasti priimtinus sprendimus.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų

Bendruomeniniai šeimos namai. Projektinė veikla – „Kompleksinės paslaugos šeimai”, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 66041, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

12.

Švietimo pagalba

Mokiniams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams) specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Kai skiria gerovės komisija, Švietimo pagalbos tarnyba

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sodų g. 30, Švenčionių m., tel. 8387 51404, el. p. sc.svencionys@gmail.com

Švenčionių lopšelis – darželis „Gandriukas” Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m., tel. 8 387 52130, el. p. gandriukas.svenciony@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos” gimnazija, Viliniaus g. 53, Pabradės m., tel. 8 387 53889, el .p. zeimenos.gimnazija@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31312, el. p. Mindaugo.gimnazija@svnc@gmail.com

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Adutiškio g. 18, Švenčionių m., tel. 8 387 51112, el. p. p.zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis – darželis „Vyturėlis” Ateities g. 50, Švenčionėlių m., tel. 8 387 33331, el. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija Upės g. 19, Pabradės m., tel. 8 387 54478, el. p. rastine@rytogimnazija.eu

13.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Dienos socialinės priežiūros paslaugų, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, teikimas vaikui ir jo šeimos nariams vaikų dienos centruose.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vaikų dienos centras „Šypsenėlė”, Bažnyčios g. 26, Švenčionėlių m., tel. 8 67935699, el. p. svencioneliu.parapija@gmail.com

Švenčionių profesinio rengimo centro vaikų dienos centras, Liepų al. 2, Cirkliškis, Švenčionių r., tel. 8 387 51357, el. p. centras@sprc.w3.lt; jolita.mas74@gmail.com

Švenčionių Visų šventųjų parapijos vaikų dienos centras „Liepsnelė”, Laisvės a. 5, Švenčionių m., tel. 8 69968423, el. p. parapijosvdc@gmail.com

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Liepų g. 2, Milkuškų k., Švenčionių r., tel. 8 652 25366, el. p. jurgulia@mail.ru

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Stoties g. 16, Švenčionių m., tel. 8 683 95180, el. p. rrasa123@gmail.com

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Vilniaus g. 46, Pabradės m., Švenčionių r., tel. 8 675 079242, el .p. jgk.citadele@gmail.com

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Mokyklos g. 29, Prienų k., Švenčionių r., tel. 8 617 63 087, el. p. anna651217@gmail.com

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Adutiškio vaikų dienos centras, Pastavų g. 36, Adutiškio mstl., Švenčionių r., tel. 8 626 47756, el. p. adutiskiovdc@gmail.com

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Švenčionėlių vaikų dienos centras, Švenčionėlių m., Švenčionių r., tel. 8 626 64475, el. p. svencioneliai.vdc@gmail.com

14.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Specialistų komandos teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams).

 Konsultacija ne vėliau nei per 30 darbo dienų

Comments are closed.

Close Search Window